Resolució de la Presidència del Consell Superior d´Investigacions Científiques per la qual es convoca procés selectiu per a la cobertura de 3 places de la categoria de Titulat/a Superior, mitjançant la modalitat específica de contracte predoctoral de personal investigador en formació fora de conveni, conforme a l´article 21 de la Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, en el marc del Programa per al suport a persones investigadores amb Talent – Plan GenT, CIDEGENT, exercicis 2018 i 2019, amb destinació a l´Institut de Física Corpuscular, situat a Paterna (València).

[Convocatòria]
[Annexos]
[Llista provisional d´admesos i exclosos]
[Correcció d´errades. Llista provisional d´admesos i exclosos]
[Llista definitiva d´admesos i exclosos]
[Valoració provisional fase de concurs]
[Valoració definitiva fase de concurs]
[Resolució final]

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea