Resolució de la Presidència del Consell Superior d’Investigacions Científiques convoca procés selectiu per a la cobertura de 3 places de la categoria de Titulat/da Superior, mitjançant la modalitat específica de contracte predoctoral de personal investigador en formació fora de conveni, conforme a l’article 21 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, en el marc del programa de subvencions de la Generalitat Valenciana, CIDEGENT 2019, amb destinació en l’Institut de Física Corpuscular (València).

[Convocatòria]
[Annexos]
[Resolució provisional d’admesos i exclosos. Termini de subsanació: del 27 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos]
[Llista definitiva d’admesos i exclosos]
[Valoració provisional de mèrits. Termini de al·legacions del 10 al 16 de juny, ambdós inclosos]
[Valoració definitiva de mèrits i adjudicació de contractes]

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea