CICLO DE CONFERENCIAS

CICLE DE CONFERÈNCIES

La delegació institucional del Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) a la Comunitat Valenciana organitza per sisé any consecutiu
el cicle de conferències “ciència i Societat”, amb motiu de la
Setmana de la Ciència 2010.
Les quatre ponències del cicle ens ajudaran a comprendre millor la
importància de la biodiversitat. La diversitat biològica és la varietat de vida
a la Terra i resulta indispensable per als éssers humans. En depenen els
sistemes i processos que ens proporcionen salut, aliments, combustible i altres
serveis vitals en els quals se sustenta el nostre benestar. L’activitat humana
és la responsable del fet que la diversitat biológica del planeta s’estiga
reduint a gran velocitat. Per conscienciar d’aquest problema i impulsar accions
que el revertisquen, Nacions Unides ha declarat el 2010 Any Internacional de la
Biodiversitat. Els investigadors, en les seues intervencions, ens explicaran la
importància de la biodiversitat en relació amb les diferents matèries que
formen part del seu treball diari.

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea