Ha estat impulsat per investigadores de l’Institut INGENIO (CSIC-UPV) i la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REES) del País Valencià. 

Investigadores de l’Institut INGENIO, centre mixt de la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), juntament amb la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REES) del País Valencià, han desenvolupat un procés de canvi organitzacional per a fer front a les desigualtats de gènere en empreses socials, institucions i altres entitats.

Aquest procés consta de tres etapes:(diagnòstic, elaboració del pla d’acció i execució) i, segons destaquen les seues impulsores, pretén propiciar una reflexió interna sobre les maneres de fer, ser i estar en les pròpies entitats; sensibilitzar sobre les múltiples violències i desigualtats reproduïdes en l’entitat, i, finalment, impulsar canvis concrets per a transitar cap a una organització més habitable.

Els principals canvis que s’han identificat en aquest procés són a nivell tècnic, polític i cultural. D’una banda, la proposta desenvolupada per les investigadores de l’Institut INGENIO afavoreix la presa de consciència sobre les diferents formes en què s’articulen les desigualtats (de les més a menys visibles). A més, permet posar en valor el treball feminista en les activitats de les empreses socials, institucions i resta d’entitats, proposant canvis en l’estructura, models de treball i la comunicació, entre altres.

L’estudi, que forma part de la tesi doctoral de la investigadora d’INGENIO Marta Maicas Pérez, proposa a més procediments de treball perquè les tasques siguen redistribuïdes equitativament, així com un model de participació més inclusiva i sostenible.

Segons explica Marta Maicas Pérez, en la dècada dels anys 90 del passat segle, teòriques dels estudis organitzacionals feministes van definir a les empreses, associacions, cooperatives, ONGs… com a espais no neutrals al gènere, cosa que significa que, com qualsevol altre espai de confluència social, en les organitzacions també es reprodueixen desigualtats. Així, assenyalaven com a través de l’estructura, dinàmiques i cultura organitzacional es creen els anomenats processos generitzants, que perpetuen les desigualtats de gènere.

Per això, algunes organitzacions socials han impulsat els anomenats “processos de canvi organitzacional feminista”, processos de reflexió i acció a través dels quals les organitzacions plantegen estratègies i solucions davant les desigualtats i barreres identificades per les persones que conformen l’organització.

“Aquests processos estan pensats per a organitzacions que es plantegen la no acumulació, distribució de beneficis o la reinversió social i vulguen, a més, repensar-se a nivell intern les seues pràctiques.

El nostre estudi va en aquesta línia, proposant a través del treball col·lectiu un nou procés de canvi que contribuïsca a la supressió de qualsevol desigualtat i discriminació en l’organització”, conclou Marta Maicas.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS
Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea