Segons un estudi de l’Institut INGENIO, la Universitat de Roma i la Universitat d’Urbino Carlo Bo, centrat en Àfrica

El canvi climàtic influeix en la probabilitat que es produïsquen conflictes armats a Àfrica i en la duració d’aquests. Així es deriva d’un estudi realitzat per un equip de l’Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement (INGENIO), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), juntament amb la Universitat de Roma i la Universitat d’Urbino Carlo Bo. Els seus resultats es publiquen en l’últim número la revista Economía Política.

L’equip d’investigació va basar el seu estudi en dades del continent africà des de 1990 a 2016. Aplicant un model matemàtic de regressió binomial negativa, va avaluar si determinats fenòmens climàtics, en combinació amb les característiques socioeconòmiques de les zones estudiades, afectaven la probabilitat que esclate o no un conflicte i, en el cas que ho faça, a la seua duració.

Entre les seues conclusions, l’estudi assegura que un augment prolongat de les temperatures i de les precipitacions augmenten entre quatre i cinc vegades la probabilitat de conflictes més enllà de la zona afectada, en concret en poblacions situades en fins a un radi d’uns 550 quilòmetres.

D’altra banda, el treball conclou també que, a Àfrica, l’escassetat d’aliments a causa de les sequeres augmenta la probabilitat que esclate un conflicte, fonamentalment si la falta d’aigua persisteix durant almenys tres anys. Per contra, l’excés de precipitacions desencadena conflictes, però en un lapse de temps molt curt.

Implicacions per a les polítiques d’adaptació

“Els resultats que hem obtingut tenen implicacions de gran importància per a les polítiques territorials del continent africà. Per exemple, els canvis en les condicions climàtiques influeixen en la probabilitat de conflictes en grans extensions, la qual cosa implica que el disseny de les polítiques d’adaptació climàtica ha d’atendre les particularitats de cada territori”, apunta Davide Consoli, investigador de l’Institut INGENIO i un dels autors de l’estudi.

Així mateix, l’equip d’INGENIO, Universitat de Roma i Universitat d’Urbino assenyala també que la persistència de la violència exigeix posar en marxa estratègies d’adaptació al canvi climàtic dissenyades de manera conjunta amb mesures que afavorisquen el manteniment de la pau, especialment en aquelles àrees més propenses al fet que es produïsca un conflicte armat.

“Aquestes mesures són imprescindibles en el disseny i implementació d’estratègies d’adaptació per a la resiliència climàtica. De fet, les intervencions d’adaptació mal dissenyades poden agreujar les desigualtats existents i incrementar el risc de conflictes”, conclou Consoli.

 

Referència:

Cappelli, F., Conigliani, C., Consoli, D. et al. Climate change and armed conflicts in Africa: temporal persistence, non-linear climate impact and geographical spillovers. Econ Polit (2022). https://doi.org/10.1007/s40888-022-00271-x

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS
Imatge de conflicte armat a Àfrica. Crèdit: Eacnur.org.
Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)
Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea