Es tracta de EVOLVING THERAPEUTICS, una empresa sorgida de la investigació de la seua principal promotora, Pilar Domingo-Calap, en l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio, CSIC-UV).

Una nova spin-off de la Universitat de València desenvoluparà solucions biotecnològiques per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de bacteris patògens resistents. Ho farà mitjançant una metodologia basada en fags i des d’un plantejament One Health, és a dir, interdisciplinari i global en els àmbits de la salut humana, la salut animal i el medi ambient. Es tracta de EVOLVING THERAPEUTICS, una empresa sorgida de la investigació de la seua principal promotora, Pilar Domingo-Calap, en l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la UV.

Els bacteris multiresistents suposen una greu amenaça per a la salut humana, animal i vegetal. Les restriccions en l’ús d’antibiòtics per a l’agricultura i la ramaderia, així com la creixent resistència de molts bacteris a aquest tipus de medicaments, demanden el desenvolupament de noves estratègies per al control de malalties bacterianes. I els bacteriòfags o fags (virus que ataquen exclusivament als bacteris) es plantegen com una alternativa als antibiòtics clarament avantatjosa, tant per la seua alta especificitat com per la seua innocuïtat per al medi ambient.

EVOLVING THERAPEUTICS naix com spin-off de la Universitat de València (UV) amb la finalitat de transferir al mercat un sistema personalitzat d’aïllament de bacteriòfags ambientals orientat a atallar aquest problema de resistència antimicrobiana. “Els fags són una solució molt prometedora i personalitzada. Ataquen el bacteri diana sense alterar a la resta de bacteris beneficiosos que alberga la microbiota, ja que són molt específics i ecològicament segurs. A més, coevolucionen amb el bacteri i s’adapten, sense produir efectes secundaris”, assegura Pilar Domingo-Calap, investigadora Ramón y Cajal de la Universitat de València a l’I2SysBio (UV-CSIC) i principal impulsora de la nova spin-off.

Desenvolupat pel grup de Virologia Ambiental i Biomèdica del I2SysBio (UV-CSIC), un equip expert en teràpia fàgica en els àmbits de la sanitat humana, la veterinària i els fitopatògens, aquest sistema titularitat de la UV ha sigut transferit a EVOLVING THERAPEUTICS per a la seua comercialització, després de la subscripció d’un contracte de transferència de metodologia entre totes dues parts.

Es tracta de la primera oferta comercial a Espanya de servei de teràpia personalitzada One Healh basada en fags. Gràcies a la seua dilatada experiència en l’estudi dels fags, l’equip fundador de la spin-off contribuirà oferint serveis d’assessorament científic i solucions personalitzades per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de bacteris patògens, incloent-hi salut humana, animal i vegetal. EVOLVING THERAPEUTICS naix, a més, de la mà de la Fundació Respiralia, entitat sense ànim de lucre orientada a millorar la qualitat i esperança de vida de persones amb fibrosi quística.

La Universitat de València participa del capital de la nova empresa biotecnològica, la tercera spin-off generada des de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes i la dinovena en el catàleg de spin-offs actives de la institució acadèmica.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Pilar Domingo-Calap (al fons) i la biòloga Amanda Martínez, primera contractada de la spin-off.

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea