Ha estat inclòs com a exemple de bones pràctiques en la Plataforma de Valorització de Coneixement de la Comissió. La Comissió Europea reconeix així el valor de DINA-ITC com a programa de dinamització del sistema espanyol d’innovació

La Comissió Europea ha seleccionat el Programa DINA-ITC, coordinat per l’Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement (INGENIO), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), per al seu Repositori de bones pràctiques, dins de la Plataforma de Valorització de Coneixement.

La comissió reconeix així el valor de DINA-ITC com a gran programa de dinamització del sistema espanyol d’innovació per a fomentar la participació de la comunitat acadèmica i investigadora en els processos de valorització del coneixement i de generació d’estratègies de Transferència i Intercanvi de Coneixement. I corrobora la convicció dels seus promotors que només aquest canvi cultural podrà incrementar l’impacte social de la ciència espanyola com es desitja.

El reconeixement s’ha donat en les activitats prèvies a la celebració de la Setmana Europea de Valorització del Coneixement, que tindrà lloc del 25 al 28 d’abril de 2023.

Potenciar la connexió entre el món científic i actors socials i econòmics

El Programa DINA-ITC 2021-2023, impulsat pel Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN), que el finança amb fons Next Generation, i que coordina INGENIO, promou trobades per a audiències molt variades amb l’objectiu de potenciar la connexió entre el món científic i els diferents actors socials i econòmics.

Ademés, DINA-ITC ofereix formació especialitzada per a facilitar aquesta connexió. Sense anar més lluny, en l’últim mes s’han celebrat en el marc del programa dos cursos: el primer d’ells, organitzat amb la col·laboració de la UIMP i la Catedral de Conca, es va centrar en l’Intercanvi i Transferència de Coneixement (ITC) en el camp del Patrimoni cultural; el segon, celebrat a València, va permetre a tots els assistents conéixer les principals estratègies de màrqueting per a impulsar l’ITC.

Després d’aquests dos cursos, l’equip del programa DINA-ITC impartirà pròximament a Galícia el curs Construcción de relaciones entre las organizaciones de I+D y el resto de actores del Sistema Español de Innovación.

El programa compta, a més, amb la col·laboració de les principals xarxes de transferència del coneixement i amb les agències d’innovació de diverses Comunitats Autònomes.

 

Més informació:

https://programa-dinaitc.csic.es
Repositorio de buenas prácticas de la Plataforma de Valorización de Conocimiento de la Unión Europea

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Entrada de l’Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement (INGENIO, CSIC – Universitat Politècnica de València).

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea