Els països més exposats al canvi climàtic solen ser també els que tenen menys recursos per a fer front als seus efectes destructius. “La disminució de la desigualtat pot obrir noves oportunitats de desenvolupament verd per als països que s’estan posant al dia”, destaquen els autors de l’estudi

Els països amb més desigualtats socioeconòmiques internes veuen limitada la seua capacitat d’innovació verda. Al mateix temps, als països amb més ingressos, les desigualtats internes del país no suposen tant de llast a l’hora d’innovar. Aquestes són dos de les principals conclusions d’un estudi en el qual han participat investigadors de l’Institut INGENIO, centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV). L’estudi ha estat publicat en la revista Structural Change and Economic Dynamics.

Segons apunten els autors de l’estudi, la major part de les investigacions sobre les tecnologies verdes se centra en els motors que faciliten el seu desenvolupament, mentre que es descuren les barreres socioeconòmiques locals que poden impedir o alentir la capacitat dels països o regions per a innovar en aquest àmbit.

El treball analitza la relació entre la capacitat d’innovació verda i la desigualtat d’ingressos dins del país en un panell de 57 països durant el període 1970-2010. “Ens basem en un algorisme que ens permet diferenciar els països no sols pel volum de patents verdes, sinó també per la composició de les seues carteres de patents. Això genera una classificació de països que difereix de la basada en la suma de totes les patents i que, en canvi, capta el seu potencial per a diversificar la gamma d’activitats innovadores”, apunta Davide Consoli, investigador del CSIC a l’Institut INGENIO.

De la seua anàlisi, els investigadors constaten com les desigualtats internes estan directament relacionades amb una menor capacitat d’innovació ecològica dels països. “En altres paraules, limita la seua capacitat per a desenvolupar competències més diverses i de major valor en matèria de tecnologia verda”, afegeix François Perruchas, també investigador del CSIC a INGENIO.

D’altra banda, els investigadors apunten que els països més exposats al canvi climàtic solen ser també els que tenen menys recursos per a fer front als seus efectes destructius. En relació a això, l’estudi conclou que la desigualtat afecta més a la capacitat d’innovació dels països de nivell mitjà que els d’ingressos alts. I cosa que és més important, la disminució de la desigualtat pot obrir oportunitats de desenvolupament verd per als països que s’estan posant al dia.

“La principal implicació és que les polítiques de recolzament al desenvolupament de la tecnologia verda deurien fomentar la creació de capacitats, no sols estimulant les inversions i les noves oportunitats de negoci, sinó també eliminant les barreres socioeconòmiques existents dins de cada país”, afegeix Consoli. En el treball també ha participat personal investigador de l’European Commission Joint Research Centre (JRC-Seville), el Centre Enrico Fermi de Roma (Itàlia), la Universitat de Londres, la Universitat de Ferrara (Itàlia) i el centre SEEDS (Sustainability, Environmental, Economics and Dynamics Studies) d’Itàlia.

Referència

Lorenzo Napolitano, Angelica Sbardella, Davide Consoli, Nicolò Barbieri, François Perruchas. Green innovation and income inequality: A complex system analysis. Structural Change and Economic Dynamics. Volume 63, 2022. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.09.007

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS
Segons aquest estudi en el que participa personal investigador d’INGENIO, els països amb més desigualtats socioeconòmiques internes veuen limitada la seua capacitat d’innovació verda. Crèdit: Rawpixel.com

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea