La Delegació institucional del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a València acull la mostra ‘AstrónomAs‘, una mostra centrada en les dones que han dedicat les seues nits i els seus dies a l’estudi de l’astronomia.

La seua versió digital, en la web www.astronomas.org, inclou informació de 270 astrònomes que treballen o han treballat en una o en diverses de les catorze disciplines en les quals s’ha estructurat la mostra, i recull a més els més variats accents d’ètnies, àmbit geogràfic, categoria professional o diversitat funcional.

La mostra és hereua de l’exposició ‘Con A de astrónomas’, que es va crear en el marc de l’Any Internacional de l’Astronomia 2009 i que ha recorregut centenars de centres culturals, biblioteques i instituts de secundària de tota Espanya al llarg de l’última dècada. Amb aquesta mateixa finalitat, ‘AstrónomAs’ compta també amb una versió física de 16 panells explicatius que estaran disponibles en castellà, gallec i català.

Mostra interactiva i materials complementaris

A més de la informació sobre cadascuna de les astrònomes, ‘AstrónomAs’ es complementa amb diversos materials que inclouen una contextualització de l’astronomia amb altres ciències, la seua relació amb la cultura (cinema, literatura, art, etc.), quadernets pedagògics descarregables, jocs interactius, podcast i vídeos. Tot això abrigallat per una banda sonora original composta per Paula Espinosa, jove futura astrofísica i talent musical, finalista en 2020 del programa de La Voz d’Antena 3 TV.

Equip interdisciplinar

L’exposició ‘AstrónomAs’ ha estat realitzada per un grup interdisciplinari de persones tant de l’àmbit de l’astronomia com de la història de la ciència i de la docència en diferents nivells, i gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència i Innovació. La Societat Espanyola d’Astronomia és un dels patrocinadors de l’exposició.

Despertar vocacions

Uno de los objetivos de la exposición ‘AstrónomAs’ es fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en general, y entre las niñas y adolescentes en particular, además de divulgar las investigaciones realizadas por mujeres científicas en la astronomía y astrofísica, las innovaciones afines y las perspectivas futuras en estos campos.

Con todo ello se pretende no solo incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora en la sociedad española, sino, además, mejorar la educación científica–técnica en todos los niveles, especialmente entre la gente joven.

Un dels objectius de l’exposició ‘AstrónomAs’ és fomentar les vocacions científiques i tecnològiques en general, i entre les xiquetes i adolescents en particular, a més de divulgar les investigacions realitzades per dones científiques en l’astronomia i astrofísica, les innovacions afins i les perspectives futures en aquests camps.

Amb tot això es pretén no sols incrementar la cultura científica, tecnològica i innovadora en la societat espanyola, sinó, a més, millorar l’educació científica–tècnica en tots els nivells, especialment entre la gent jove.

Cartel de la exposición (jpg)

La mostra es pot visitar a la sala d’exposicions de la Casa de la Ciència del CSIC a València (Carrer Batlia 1. Plaça de la Verge), des del 16 de gener al 31 de març. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 16 hores. Entrada lliure.

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea