Els projectes han estat presentats pel següent personal investigador: Yolanda Sanz (IATA), Gaspar Pérez (IATA), María Carmen Collado (IATA), Amparo López (IATA), Luis González (IATA), Joseba Alonso (I3M), María Domínguez Castellano (IN) i Leandro Peña (IBMCP)

Huit projectes presentats per personal investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a la Comunitat Valenciana han rebut l’aprovació per part de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per a rebre finançament en la convocatòria d’ajudes de 2023 del Programa de Valorització i Transferència de Resultats d’Investigació a les Empreses (Línies 1 i 2) i del Programa de Projectes Estratègics en Cooperació. Aquestes ajudes estan dirigides a l’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu en el període 2023-2025. La suma total de les subvencions concedides als centres del CSIC a la Comunitat Valenciana durant aquests tres anys ascendeix a 2.972.626,85 euros.

Programa de Valorització i Transferència (línies 1 i 2)

D’una banda, el Programa de Valorització i Transferència de Resultats d’Investigació a les Empreses (Línia 1) busca donar suport al desenvolupament de tecnologies, productes o serveis generats a partir dels resultats dels treballs duts a terme pels grups d’investigació del sistema científic valencià perquè aconseguisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta la seua incorporació a les empreses. La línia 1 d’aquest programa disposa d’un pressupost total de 4.285.589,46 euros.

El projecte Valorización de una plataforma automatizada basada en IA para acelerar el descubrimiento de medicamentos y marcadores de fragilidad està coordinat per María Domínguez, professora d’investigació del CSIC a l’Institut de Neurociències (IN, CSIC – UMH). La quantitat concedida al projecte ascendeix a 499.663,42 euros.

Així mateix, el projecte Escáner de resonancia magnética de bajo coste y altas prestaciones con views y diagnóstico sin imagen (Views) està coordinat per Joseba Alonso, investigador del CSIC a l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (I3M, CSIC – Universitat Politècnica de València). En el projecte es disposa una ajuda per import de 441.733,91 euros.

Per la seua part, el projecte Un producto sostenible para el tratamiento de Xylella fastidiosa mediante nanopartículas (XyNano) el coordina Gaspar Pérez, investigador de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA, CSIC) i té un pressupost de 336.376,60 euros.

L’últim dels projectes del CSIC aprovats en aquest programa porta per títol Bióticos para potenciar una Ingesta dietética Saludable (BITASAL) i està coordinat per Yolanda Sanz, professora d’investigació a l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA, CSIC). L’ajuda concedida ascendeix a 381.256,67 euros.

D’altra banda, el Programa de Potenciació d’unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l’empresa (Línia 2) dona suport a la creació de noves estructures en el si d’instituts o grups d’investigació, que incorporen personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar innovacions a partir del coneixement “aigües amunt” que emana de la investigació dels grups. Aquestes innovacions hauran d’orientar-se al mercat, com a manera d’acostar el coneixement a l’empresa. La línia 2 d’aquest programa disposa d’un pressupost total de 3.106.559,27 euros.

El projecte Promoción y explotación de resultados y gestión de capacidades desde su Unidad de Transferencia del Conocimiento (UCIE del IATA-CSIC) està coordinat per Amparo López, investigadora del CSIC a l’IATA-CSIC. En el projecte es disposa una ajuda per import de 448.412,94 euros.

Programa de Projectes Estratègics en Cooperació

D’altra banda, el Programa de Projectes Estratègics en Cooperació persegueix donar suport al desenvolupament de grans projectes de R+D+i en cooperació entre diversos agents del Sistema Valencià d’Innovació, com a via per al desenvolupament de solucions conjuntes a problemes d’interés comú. Aquest programa disposa d’un pressupost total de 17.766.263,19 euros.

El projecte Mejora genética de mandarinos: Evaluación de una estrategia para la eliminación de los transgenes en plantas editadas de cítricos (RICH-CIT) està liderat per Leandro Peña, investigador del CSIC a l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP, CSIC – Universitat Politècnica de València), i té aprovada una ajuda de 300.000,68 euros per al CSIC. El projecte s’executa en un consorci que conforma l’IBMCP i l’empresa GCM Citrus S.L., que compta amb un pressupost total de 526.333,21 euros.

El projecte Estudio metagenómico y funcional del microbioma para el desarrollo de alimentos funcionales personalizados en salud reproductiva (REPROBIOMA), liderat per María Carmen Collado, científica de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA, CSIC), té aprovada una ajuda de 368.842,60 euros. El projecte es desenvolupa gràcies al consorci format pel propi IATA, Darwin Bioprospecting Excellence S.L., l’Institut Benabeu S.L. i la companyia Korott S.L.U. La despesa subvencionable total del projecte és de 810.418,19 euros.

La participació del CSIC en el projecte Nuevos métodos de control biológico basados en microrganismos para postcosecha de cítricos (POSTHARVESTLIFE) està coordinada per Luis González Candelas, investigador de l’IATA. Té concedida una ajuda de 196.340,03 euros. El projecte es desenvolupa en consorci entre el propi IATA, el Centre Tecnològic AINIA, l’empresa Darwin Bioprospecting Excellence S.L. i la companyia Frutinter S.L. El pressupost total del projecte és de 747.766,50 euros.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Huit projectes presentats per personal investigador del CSIC a la Comunitat Valenciana han rebut l’aprovació per part de l’AVI per a rebre finançament en la convocatòria d’ajudes de 2023 del Programa de Valorització i Transferència de Resultats d’Investigació a les Empreses (Línies 1 i 2) i del Programa de Projectes Estratègics en Cooperació. 

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y Tecnología CSIC Delegación C.Val. Casa de la Ciència Presidencia Europea