A través de la seua participació en el projecte europeu RIVERTEMP contribuirà a un millor coneixement i gestió dels rius temporals en un escenari de crisi climàtica com l’actual

L’Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement (ENGINY), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), participa en RIVERTEMP, un projecte europeu l’objectiu del qual és promoure l’ús de les imatges de satèl·lit, la teledetecció i les eines informàtiques avançades per a la identificació i categorització dels rius temporals i generar nous continguts educatius sobre aquests cursos fluvials. Coordinat per la Universitat Politècnica de Torí, el projecte és finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea i conclourà en 2025.

Els rius temporals són cursos d’aigua que poden assecar-se durant algun període de l’any i estan omnipresents a la Unió Europea i a tot el món, des dels rierols alpins alimentats per la neu fins als quals ocasionalment s’omplin d’aigua en zones àrides i semiàrides.

“A escala mundial, estimacions hidrològiques recents suggereixen que l’aigua deixa de fluir per més del 50% de la xarxa fluvial mundial, la qual cosa demostra que aquests rius són la norma i no l’excepció en la Terra. Són cada vegada més freqüents degut a aquest efecte combinat del canvi climàtic i l’augment de la demanda d’aigua. A més, la probabilitat de sequeres estacionals o pluriennals és cada vegada major, la qual cosa eleva la probabilitat de intermitència dels cabals en gran part del territori europeu, tant en rius naturals com regulats”, explica Guillermo Palau, investigador d’ENGINY.

Palau adverteix que aquests rius, sovint explotats per a satisfer la creixent demanda d’aigua, s’estan degradant actualment a un ritme alarmant. En la seua opinió, els gestors de l’aigua, els professionals i la comunitat acadèmica no han desenvolupat suficients mètodes per a gestionar aquests tipus d’ecosistemes intermitents, que es mouen contínuament entre aquàtics i terrestres.

“Els marcs de gestió, a escala nacional i europea encara han de desenvolupar-se o adaptar-se als rius temporals. Es necessita urgentment un canvi de paradigma social cap a noves percepcions dels rius que incloga la intermitència del cabal, perquè aquest aspecte representarà majoritàriament la nostra xarxa fluvial en el futur pròxim. Això fa necessari un projecte com RIVERTEMP, que combina l’enfocament formatiu i tecnològic amb un objectiu final: contribuir a descriure i entendre millor els efectes de la situació climàtica que vivim, la seua incidència en la disponibilitat d’aigua i biodiversitat dels rius”, destaca Paolo Vezza, investigador de la Universitat Politècnica de Torí.

Sensibilitzar a la població sobre els usos de l’aigua

Així, el projecte RIVERTEMP està dissenyant i desenvolupant noves activitats educatives i materials de formació a nivell universitari centrats en rius temporals, per a millorar la gestió dels recursos hídrics. També se centra en el desenvolupament de noves eines informàtiques de lliure accés i fàcil ús basades en l’anàlisi d’imatges per satèl·lit per a la identificació i categorització dels rius. I crearà un repositori SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) de lliure accés per a compartir la cartografia dels rius temporals i quantificar la dinàmica de la intermitència del cabal en les xarxes fluvials.

“Tot això contribuirà a un millor coneixement de la xarxa hidrogràfica temporal i generarà eines de gestió per a enfrontar-se a la crisi climàtica actual. A més, hem de continuar treballant per a sensibilitzar a la població en general sobre els usos de l’aigua, reduint la pressió dels cabals d’aquests cursos fluvials, intentant mantindre un cabal ecològic tant a Espanya com en els rius europeus”, conclou Guillermo Palau.

 

Més informació:
https://www.rivertemp.eu

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Imatge d’un riu temporal, curs d’aigua que es pot assecar durant algun període de l’any. Crèdits: Rivertemp.

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)
Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea