El programa DINA-ITC pretén promoure un canvi cultural en el sistema científic i la seua relació amb la innovació, “un salt imprescindible per a incrementar l’impacte social de la ciència del país”

L’Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement (INGENIO), centre mixt d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), lidera el programa DINA-ITC, l’objectiu del qual és fomentar l’intercanvi i transferència de coneixement en el sistema espanyol d’innovació. DINA-ITC es finança amb recursos de la Secretaria General d’Innovació-Ministeri de Ciència i Innovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol, finançat amb fons Next Generation EU.

El programa posa l’accent en la dinamització del personal investigador, dels tècnics i gestors de l’ITC, dels responsables de les universitats i organismes públics d’investigació, i dels responsables de les polítiques de ciència i innovació del país per a aconseguir aqueix “salt imprescindible per a la innovació espanyola, en particular, i el desenvolupament del país, en general, perquè només un canvi cultural podrà incrementar l’impacte social de la ciència espanyola com es desitja”.

“En matèria d’intercanvi i de transferència de coneixement (ITC), Espanya va començar a dissenyar polítiques actives i a preparar les universitats i centres d’investigació fa més de 30 anys. L’avanç ha sigut notable i així ho demostren les xifres actuals de contractes d’I+D amb empreses, llicència de patents o creació d’empreses basades en el coneixement científic, però no tant en un augment de les relacions entre les organitzacions científiques i els actors socioeconòmics i s’aprecia una menor implicació dels investigadors i professors joves en aquesta mena de processos”, apunta Elena Castro, científica titular del CSIC a INGENIO i responsable del programa.

Així, DINA-ITC pretén donar resposta a aquest desafiament i mancances i, per a això, els seus objectius són dinamitzar i formar als diferents actors del sistema espanyol d’innovació per a promoure i facilitar l’intercanvi i la transferència de coneixement (ITC), i analitzar les estructures d’interfície i instruments de suport a l’ITC. “Dinamitzar és mobilitzar a algú perquè faça alguna cosa, i formar, ajudar a desenvolupar les competències perquè puga fer-ho”, remarca Elena Castro.

A més, en el marc de DINA-ITC es realitzarà una anàlisi de la situació actual de les estructures d’interfície en el Sistema espanyol d’Innovació. L’objectiu és conéixer la situació actual de la planificació, coordinació, organització, estructura, gestió i activitats orientades a afavorir i facilitar els processos d’intercanvi i transferència de coneixement (ITC) en el sistema espanyol d’innovació, així com les necessitats formatives del seu personal.

El programa formatiu es durà a terme en col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, en el marc del conveni subscrit amb el CSIC, i compta amb la col·laboració de RedOTRI i Redtransfer, Crue Universitats Espanyoles, l’Associació de Parcs Tecnològics i la Federació d’Instituts Tecnològics.

Més innovació en els agents socials

El programa incideix en la necessitat de dotar a les universitats i OPI d’una política que integre la investigació i la seua valorització en la seua estratègia i en les seues relacions amb la societat. “També s’aposta per buscar un nou equilibri entre la generació de nou coneixement i la rellevància social de la investigació i les contribucions del personal investigador a la solució de problemes socials i econòmics”, afig Inanna Catalá Miguel, coordinadora del programa DINA-ITC a INGENIO.

Pel que respecta als agents socials, el projecte tracta de respondre a un desafiament clau per al futur del país: que incorporen, a nivell global, la innovació en la seua cultura, polítiques i estratègies. “La falta d’innovació en les empreses ha sigut un dels grans llastos del nostre sistema productiu, però, a més, tots els actors socials innoven per a millorar els seus processos i serveis i han de saber que, per a això, poden comptar amb les capacitats i resultats de les universitats i organismes d’investigació de totes les branques del saber”.

Primeres activitats formatives i presentació oficial de DINA-ITC a la UIMP

Una de les primeres accions formatives del programa DINA-ITC tindrà lloc a la fi d’aquest mes de juny. Juntament amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), entitat sòcia del programa, i la col·laboració del Ministeri de Ciència i Innovació, INGENIO ha organitzat el curs “¿Cómo orientar la investigación para crear impacto socioeconómico?”, que començarà el pròxim 27 de juny a la seu de la UIMP al Palau de la Magdalena de Santander.

Dirigit a alumnat de doctorat, l’objectiu del curs és introduir-los en el concepte de ITC, proporcionant-los una sèrie de coneixements bàsics que els ajuden a reflexionar sobre com donar als seus treballs de recerca una orientació per a respondre a necessitats actuals de la societat, contribuint a aconseguir impactes d’interés, ja siguen econòmics, socials, de salut, tecnològics, etc.

D’altra banda, el 29 i 30 de juny se celebrarà, també a la seu de la UIMP de Santander, el seminari “La integración de la investigación y la valorización del conocimiento en las estrategias de las organizaciones científicas”, dirigit a responsables de polítiques de ciència i innovació del país, així com a directius d’agències d’investigació i innovació, càrrecs i directors d’instituts i departaments de les universitats, OPI i altres unitats d’I+D del Sistema espanyol de Ciència i Innovació.

Finalment, el dia 30 a les 13 h, coincidint amb el final del seminari, tindrà lloc la presentació oficial del programa DINA-ITC, en un acte que presidirà el rector de la UIMP, Carlos Andradas, i comptarà amb l’assistència de la secretària general d’Innovació, Teresa Riesgo, i el vicepresident de Ciència i Tecnologia del CSIC, Jesús Marco, entre altres autoritats.

 

Més informació:
https://programa-dinaitc.csic.es

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea