La tercera edició d’INNOSALUD, una iniciativa coordinada entre diverses institucions valencianes d’I+D per a la preparació i presentació, davant inversors, empreses i entitats, de projectes innovadors en salut procedents de la investigació, ja està en marxa. El termini de presentació de projectes finalitza el pròxim 13 de juliol de 2021 i es pot realitzar a través del portal https://www.innosalud.net/.

El programa contempla tant projectes en estadis primerencs de desenvolupament (prellavor), com d’acceleració i escalat de projectes en estadis més avançats de desenvolupament, amb empresa ja constituïda i fins i tot alguns amb inversió externa (llavor i en fase d’acceleració).

Les diverses accions d’INNOSALUD es desenvoluparan entre setembre de 2021 i juny de 2022 i inclouen un programa formatiu en matèries d’interès per a les empreses de salut, preparació i assaig de l’investor’s pitch i investor’s day (presentació davant inversors d’una selecció de projectes participants).

INNOSALUD, que té com a missió facilitar la valorització i transferència de resultats d’investigació al teixit productiu i a la pràctica clínica, és un programa organitzat per les unitats de transferència de tecnologia de totes les universitats públiques valencianes, el CSIC en la Comunitat Valenciana i les fundacions d’investigació sanitària INCLIVA, FISABIO i IIS La Fe. Aquesta iniciativa professional està coordinada per RUVID i finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació.

D’acord amb els criteris de selecció establits, s’admetran fins a un màxim de 27 projectes d’investigació, tots desenvolupats en el si de les entitats sòcies d’INNOSALUD, que podran ser emmarcats en alguna de les següents àrees: pharma, diagnòstic, e-salut, alimentació, dispositius mèdics i nous materials.

REDIT Tecnologías Habilitadoras AVI CSIC Comunitat Valenciana
Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea