Un estudi d’aquest equip destaca que les plantilles de personal dels Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana estan equilibrades “perquè han funcionat les polítiques d’igualtat”

El grup de treball INVISIBLES està integrat per investigadores de l’Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement (INGENIO), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), professores de la UPV i de la Universitat de València i té com a principal objectiu augmentar la visibilitat de les dones en la ciència. Els àmbits d’actuació d’aquest equip són innovació, ciència, transferència, educació i política.

Segons explica la investigadora de l’equip d’INVISIBLES i catedràtica de la UPV, Mónica García Melón, treballen simultàniament en quatre projectes: “MAGGIE. Monitoring and Assessing Bretxa de gènere in Events; Invisibles; Monitoratge de la bretxa de gènere en els instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana; i l’últim se centra en el Paper de la Dona en l’Ensenyament i Formació Tècnic-Professional a Colòmbia”.

MAGGIE és un projecte que es desenvolupa en l’àmbit europeu “l’objectiu del qual és dissenyar una eina de mesura de l’acompliment basada en indicadors que mesuren la bretxa de gènere en congressos i conferències, tant de l’àmbit científic com polític”.

Mapificar la bretxa de gènere

L’objectiu d’aquest projecte és mapificar la bretxa de gènere en les trobades polítiques i científics en estudi per a identificar les seues febleses i les raons que existeixen darrere d’aqueixa desigualtat. Entre els seus resultats, per a incentivar la participació de les dones tant en assistència, participació, lideratge i a l’hora de moderar la trobada recomanen, per exemple “incloure més dones en els Comités Organitzadors i en els Comités Científics i repensar el format de les conferències per a afavorir la conciliació familiar”, indica la investigadora Mónica García Melón.

En INVISIBLES treballen amb indicadors per a monitorar i promoure la visibilitat de les dones en la ciència. És un projecte, finançat per la Generalitat Valenciana, que està associat a MAGGIE, però centrat en activitats desenvolupades en la Comunitat Valenciana.

Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana

En el treball de Monitoratge de la bretxa de gènere dels Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana l’equip ha elaborat una guia de bones pràctiques. L’estudi revela que aquests centres d’investigació presenten un equilibri significatiu en les seues plantilles, inclosos els llocs de responsabilitat i de comandament. Aquests resultats demostren que els Instituts Tecnològics estan treballant bé l’aplicació de les polítiques de gènere.

A nivell global, en la composició de les plantilles dels Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, “els números avalen un equilibri de gènere sent en total un 51,55% de dones en plantilla en mitjana en els centres”, assegura Mónica García Melón per a qui “les estratègies de contractació han de ser un dels pilars fonamentals per a complir amb un equilibri de gènere en l’organització dels instituts”. Tenint en compte que existeix un clar desequilibri de gènere en les persones graduades en les carreres tecnològiques, “que les plantilles dels instituts tecnològics es troben bastant equilibrades significa que les polítiques d’igualtat han funcionat en les estratègies de contractació”.

“La igualtat ha de recaure en tots els departaments”

La investigadora afirma que “involucrar-se en les matèries de gènere en l’organització continua sent un assumpte feminitzat” i adverteix que “la igualtat no ha de recaure solament en el Comité d’Igualtat, sinó que ha d’estar en tots els processos i departaments” dels instituts. “Incorporar la perspectiva de gènere en les diferents etapes del procés innovador, o d’investigació, és una pràctica poc freqüent i varia depenent de la naturalesa del treball”.

En referència al quart projecte que estan realitzant és “un estudi similar al dels Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, però en els centres tecnològics que depenen del Ministeri de Ciència de Colòmbia”, explica García Melón. En aquest país, a pesar que existeix un relatiu equilibri de gènere en el nombre de persones contractades, “els rols de gènere continuen estant molt arrelats en les maneres de treball”, afig.

Al costat de Mónica García Melón treballen en el grup les investigadores Rocío Poveda, Hannia González, Carmen Corona, Adela García-Aracil i Rosa Isusi. García Melón dirigeix actualment la Càtedra de Diàleg Social en la UPV, finançada per Generalitat Valenciana, des de la Direcció General de Coordinació del Diàleg Social. “El diàleg social és una eina fonamental per a promoure la igualtat de gènere en les polítiques públiques de ciència, educació i ocupació”, assegura.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

D’esquerra a dreta: Rosa Isusi, Rocío Poveda, Mónica García Melón i Adela García-Aracil.

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea