La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, va destacar que la creació d’aquest Comité, que ahir es va posar en marxa, suposa el desenvolupament de la nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Morant va afirmar que el Govern està fent una aposta per la ciència com mai en la història d’Espanya i vol acompanyar-la d’un compromís ètic 

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, va presidir ahir dijous a la Casa de la Ciència del CSIC a València la reunió de constitució del Comité Espanyol d’Ètica de la Investigació, un nou òrgan independent i de caràcter consultiu que vetlarà per una ciència responsable i la integritat dels seus professionals.

La ministra va destacar que la creació d’aquest Comité, que ahir es va posar en marxa, suposa el desenvolupament de la nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. “Estem fent una aposta per la ciència com mai en la història d’Espanya i volem acompanyar-la d’un compromís ètic”, va afirmar Morant.

Entre les funcions del Comité està emetre informes, propostes i recomanacions sobre matèries relacionades amb l’ètica professional en la investigació científica i tècnica, així com amb la integritat científica i la investigació responsable.

També establirà els principis generals per a l’elaboració de codis de bones pràctiques de la investigació científica i tècnica, que inclouran el tractament de conflictes d’interessos. Aquests codis seran desenvolupats pels comités d’ètica de les organitzacions que realitzen i financen investigació.

Així mateix, el Comité representarà a Espanya en fòrums i organismes supranacionals i internacionals relacionats amb la integritat científica, la investigació responsable i l’ètica de la investigació, excepte en matèria de bioètica en la qual la representació d’Espanya correspondrà al Comité de Bioètica d’Espanya.

Primera reunió del Comité Espanyol d’Ètica de la Investigació

Durant aquesta primera reunió, Morant va sol·licitar al Comité un informe en matèria de conflicte d’interessos del personal d’investigació i un altre sobre les implicacions ètiques de la investigació en intel·ligència artificial.

Els membres del Comité van decidir per unanimitat triar a Jordi Camí (Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona) com a president i a Nuria Sebastián (Universitat Pompeu Fabra) com a vicepresidenta.

Aquest òrgan està format per 12 experts i expertes de reconegut prestigi en àmbits com la bioètica, el dret, la filosofia de la ciència, la intel·ligència artificial, la biotecnologia o l’experimentació animal.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Foto de grup de la primera reunió de constitució del Comité Espanyol d’Ètica de la Investigació, celebrada ahir dijous a la Casa de la Ciència del CSIC a València. Crèdits: Miguel Lorenzo.

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea