La Delegació pertany a aquesta xarxa des de juny de 2012 i la seua renovació té validesa fins al 31 de desembre de 2023

La Delegació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha aconseguit la seua renovació com a membre acreditat de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Xarxa UCC+I) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). La Delegació pertany a aquesta xarxa des de juny de 2012 i la seua renovació té validesa fins al 31 de desembre de 2023.

El registre com a UCC+I estableix els requisits mínims que ha de complir una Unitat de Cultura Científica i de la Innovació per a ser considera com a tal, segons s’indica en el Llibre blanc de les UCC+I, i, d’aquesta manera, passar a formar part del directori d’UCC+I de la FECYT, coordinadora de la xarxa.

Les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+I) actuen d’intermediàries entre les institucions que les acullen i la ciutadania amb l’objectiu principal de promocionar la cultura científica, tecnològica i de la innovació, a través d’activitats de diversa tipologia: comunicació científica, divulgació, formació, etc. S’han convertit en un dels principals agents en la difusió i divulgació de la ciència i la innovació a Espanya, i constitueixen un servei clau per a millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics de la societat.

 

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS
Share This
Ministerio de Ciencia y Tecnología CSIC Delegación C.Val. Casa de la Ciència Presidencia Europea