L’IFIC és converteix, d’aquesta manera, en un dels primers centres del CSIC que disposa d’aquesta certificació

 La infraestructura d’intel·ligència artificial Artemisa, instal·lada a l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de València, ha aconseguit certificar-se en la norma ISO 27001, la qual proporciona un nivell molt elevat de qualitat i seguretat dels sistemes d’informació davant possibles ciberatacs. Davant l’augment de ciberatacs, les institucions treballen activament en el reforç dels seus sistemes de seguretat. Els ciberatacs són cada vegada més sofisticats i les pèrdues financeres a conseqüència de la ciberdelinqüència s’han multiplicat any rere any.

Es fa necessari convertir les xarxes en espais segurs perquè projectes relacionats amb entorns regulats puguen computar-se en Artemisa. Aquests entorns, relacionats amb sectors crítics, com poden ser la vigilància espacial, el sector energètic, nuclear i, molt especialment, el sector mèdic, on a més la privacitat és un aspecte rellevant, són els majors al·licients per a aquesta certificació. És per això, que la certificació ha comptat amb el suport de la Unitat Científica d’Innovació Industrial (UCIE) de l’IFIC.

Aquesta certificació acredita que Artemisa disposa d’un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació que assegura els processos d’aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial de l’IFIC, protegint la informació que gestiona l’organització davant fugides de dades i ciberamenaces, garantint la resiliència adequada per a afrontar amb èxit possibles contingències o desastres que es puguen produir.

“L’ISO 27001 és un pas molt important per a garantir als usuaris de la infraestructura Àrtemis que la seua informació i les seues dades estan ben protegits”, indica José Enrique García, vicedirector de l’IFIC i responsable d’Artemisa.

Aquest avanç en matèria de Seguretat de la Informació suposa l’alineació de l’IFIC amb la gestió de la Seguretat de la Informació de la Universitat de València, una de les poques universitats a Espanya, certificades en l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS). Així, l’IFIC es converteix, d’aquesta manera, en un dels primers centres del CSIC en disposar d’aquesta certificació. En l’actualitat, la major part de la informació que gestionen les organitzacions es troba disponible de manera electrònica, a través de l’ús de les noves tecnologies. Amb l’objectiu d’oferir seguretat al tractament d’aqueixa informació sorgeix la norma ISO 27001.

L’ISO 27001 és una norma internacional que abasta, d’una manera integral, la gestió de la seguretat de la informació, des de hardware, xarxes i software fins a infraestructures i qualificació dels empleats de l’organització. És l’estàndard més utilitzat a l’hora de comprovar que una organització compta amb els controls per a gestionar adequadament la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

Aquesta certificació suposa per a l’IFIC, l’oportunitat de demostrar que la informació dels usuaris es gestiona eficaçment i amb el més alt nivell de seguretat. Aquest avanç ha estat possible gràcies a la labor exercida pel grup de treball d’informàtica coordinat per Francisco Albiol, investigador de l’IFIC. Segons explica Albiol, “l’obtenció de l’ISO 27001 és fruit d’un considerable esforç dels serveis informàtics de l’IFIC i requerirà continuïtat en el temps”.

Artemisa

Artemisa és una Instal·lació de Computació d’Alt Rendiment orientada a la investigació en Aprenentatge Automàtic i Intel·ligència Artificial assistida per coprocessadors GPUs. Utilitza CPUs i GPUs d’última generació perquè els projectes de computació puguen desenvolupar i executar els seus algorismes més avançats.

De manera periòdica obri les seues convocatòries on es pot sol·licitar l’ús de la infraestructura per a treballs de recerca que requerisquen càlculs en intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per part de tots els grups d’investigació de les universitats públiques i organismes públics d’investigació d’Espanya.

Artemisa compta, en l’actualitat, amb 23 servidors que allotgen sengles processadors NVIDIA GPU Volta V100, 11 servidors amb una GPU NVIDIA Ampere A100 i un servidor amb 8 GPUs del mateix model. Els servidors estan especialment aptes per a realitzar càlculs en intel·ligència artificial. A més d’aquests servidors, que han d’utilitzar-se en manera batch, hi ha disponibles dues interfícies on els usuaris poden assajar prèviament els seus programes. Artemisa compta addicionalment amb un sistema d’emmagatzematge i de CPUs d’última generació.

 

Certificat oficial ISO 27001 obtingut per l’IFIC: Enllaç.

Vídeo: https://youtu.be/YJlsNhbWjLE

Web Artemisa: Enllaç.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

La infraestructura d’intel·ligència artificial Artemisa de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC – Universitat de València). Crèdits: IFIC.

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea