L’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt del CSIC i la Universitat de València, ocupa el nové lloc segons el ‘rànquing’ d’articles científics elaborat per ‘Nature Research’

El Nature Index és un indicador d’excel·lència de Nature Research, una de les revistes científiques més prestigioses del món, obtingut a partir d’una base de dades de les institucions dels autors d’articles científics publicats en 82 revistes científiques d’alt impacte en quatre grans àrees: Química, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Ciències de la Vida i Ciències Físiques. Aquestes revistes, encara que representen només el 4-5% de les quals cobreixen les ciències naturals en la base de dades més coneguda, Web of Science, acumulen prop del 30% del total de les cites.

Existeix una entrada en el Nature Index tant per a grans institucions com el CSIC, les universitats i els seus equivalents en altres països (CNRS de França, la societat alemanya Max Planck, INFN d’Itàlia…) com per a centres d’investigació. En aquesta segona, apareix reflectit l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), de tal manera que les seues publicacions s’assignen per igual a les dues institucions de les quals depén: el CSIC i la Universitat de València.

Les institucions s’ordenen mitjançant dos factors (Count i Share), tots dos calculats a partir de les corresponents publicacions en qualsevol de les revistes de la selecció durant un període de 12 mesos. El rànquing utilitza per defecte l’indicador Share, que s’obté en considerar que tots els autors d’un article presenten igual contribució. Afavoreix així els treballs més teòrics, on el nombre d’autors sol ser menor. En canvi, el factor Count és el nombre total de publicacions, pel prioritza a les institucions de major productivitat científica.

En l’última actualització del Nature Index, que pren com a referència el període de l’1 novembre de 2021 al 31 d’octubre de 2022, l’IFIC ocupa la novena posició a Espanya, en un rànquing que lidera el conjunt del CSIC, una institució amb més de 120 centres d’investigació en tota Espanya. Li segueixen el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), una fundació que agrupa set centres d’investigació a Catalunya, i diverses universitats, entre elles la Universitat de València en el cinqué lloc.

Aquest rànquing s’ha calculat comparant el factor Share de totes les institucions espanyoles, és a dir, sumant la contribució proporcional dels seus autors a cada publicació, i no el nombre global d’articles científics. Per tant, l’IFIC és el centre d’investigació nacional que presenta el major factor Share en el rànquing de Nature Index, segons destaquen en centre d’investigació valencià.

L’IFIC és un centre dedicat a la investigació en física nuclear, de partícules i d’astropartícules i a les seues aplicacions, tant en física mèdica com en altres camps de la ciència i la tecnologia. Amb una trajectòria que es remunta a la dècada de 1950, l’IFIC és pioner a Espanya en la investigació dels constituents de la matèria. Participa en experiments internacionals com els que es duen a terme al Gran Colisionador d’Hadrons (LHC) del CERN, KM3NeT o FAIR, totes dues considerades infraestructures científiques prioritàries per a Europa.

 

Més informació:

https://www.nature.com/nature-index/country-outputs/Spain

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS
Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC – Universitat de València).
Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)
Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea