El jurat destaca la implantació de polítiques d’igualtat de gènere, la implicació de la direcció i de tot el personal i la formació i sensibilització en temes d’igualtat

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha concedit el Distintiu d’acreditació en igualtat de gènere en la seua cinquena edició a l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt del CSIC i la Universitat de València. Des de la convocatòria de 2020, el premi compta amb una dotació econòmica de 5.000 euros.

El jurat ha destacat l’adequació duta a terme de les mesures contemplades en el Pla d’Igualtat, la implicació de la direcció i de tot el personal, incloent-hi els seus representants, en el disseny i implantació en l’institut de polítiques en igualtat de gènere i de mesures d’acció positiva contra les discriminacions per raó de gènere, així com el disseny de continguts de publicitat inclusius i la desagregació per gènere de dades de personal. La realització d’iniciatives d’informació, formació i sensibilització en matèria d’igualtat i no discriminació i la realització d’activitats de divulgació científica amb especial atenció a la incentivació de vocacions científiques en les xiquetes també han sigut valorades pels membres del jurat d’aquesta edició.

Al costat de l’IFIC han estat reconeguts amb el Distintiu d’acreditació en igualtat de gènere, en la modalitat d’accèssit, el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB) i l’Institut de Física Teòrica (IFT), centre mixt del CSIC i la Universitat Autònoma de Madrid.

El CSIC i la igualtat de gènere

El Distintiu d’acreditació en igualtat de gènere és fruit d’una resolució adoptada al març de 2018 amb l’objectiu de “promoure la perspectiva de gènere com una categoria transversal en tots els aspectes del funcionament del CSIC i avançar en la promoció de les mesures encaminades a eliminar les barreres que troben les dones en l’exercici de la seua professió”.

El CSIC va començar en 2002 a desenvolupar estratègies d’igualtat amb la creació de la Comissió de Dones i Ciència, la missió de la qual és assessorar la Presidència del CSIC, i realitzar l’estudi, seguiment i optimització de la carrera científica de les dones en l’organisme. Aquesta comissió és pionera en la matèria en l’Administració General de l’Estat.

Així mateix, el CSIC compta amb una Comissió Delegada d’Igualtat que avalua periòdicament la situació de la igualtat de gènere en la institució i proposa actuacions en aquest àmbit. Així mateix, té com a responsabilitat l’elaboració i desenvolupament del Pla d’Igualtat entre dones i homes en el CSIC.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Instal·lacions de l’Institut de Física Corpuscular. / IFIC

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea