La convocatòria premia iniciatives d’investigació bàsica, clínica o traslacional de gran excel·lència i impacte enfront de reptes de salut

Un projecte de l’Institut de Neurociències, centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Miguel Hernández (UMH), liderat per l’investigador Ángel Barco ha rebut 498.000 euros de la Fundació “La Caixa” per a estudiar la influència de l’entorn en la capacitat cognitiva en les persones i el seu declivi associat a l’edat.

La convocatòria CaixaResearch d’Investigació en Salut 2022 ha seleccionat 33 nous projectes capdavanters d’investigació biomèdica en centres d’investigació i universitats d’Espanya i Portugal. L’entitat ha destinat 23,1 milions d’euros a aquests projectes (20 d’ells, espanyols, i 13, portuguesos), que hauran de desenvolupar-se durant els pròxims tres anys.

L’augment de l’esperança de vida va lligat, inevitablement, a una major incidència de malalties relacionades amb l’envelliment, la qual cosa suposa un enorme repte per al sistema de salut. Per això, gran part dels esforços se centren en intentar previndre o retardar el declivi cognitiu associat a l’edat amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida en l’última etapa vital de les persones.

La influència de l’entorn en la salut de cervell

Se sap que els factors genètics i ambientals influencien la capacitat cognitiva de les persones. Així, un enriquiment ambiental s’associa amb un millor aprenentatge, major memòria i un envelliment més saludable. Per contra, entorns empobrits s’associen amb efectes adversos sobre la salut cognitiva. Un dels possibles mecanismes pels quals l’entorn, particularment en les primeres etapes de la vida, influeix en les nostres capacitats cognitives són els canvis epigenètics en el cervell.

En aquest projecte, els investigadors se centraran en l’hipocamp, una àrea cerebral vinculada a les capacitats cognitives, amb l’objectiu d’identificar i avaluar la rellevància biològica dels canvis epigenètics associats a diferents actuacions en tasques cognitives que es produeixen en el material genètic que es troba al nucli de les cèl·lules, denominat cromatina.

El Dr. Barco és professor d’investigació del CSIC i actualment és director de l’Institut de Neurociències (UMH-CSIC) a Alacant i de la Càtedra en Neurobiologia “Remedios Caro Almela” de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Lidera el grup Mecanismos transcripcionales y epigenéticos de la plasticidad neuronal. Els mecanismes transcripcionales fan referència a com les cèl·lules regulen la síntesi d’ARN a partir de la informació genètica recollida en l’ADN, per a posar en marxa la producció de proteïnes. I els mecanismes epigenètics es refereixen a com l’ambient en el qual vivim, les activitats que desenvolupem i les nostres experiències vitals van deixant marques en el nostre material genètic, sense canviar la seua seqüència, però alterant com s’expressa la informació genètica, la qual cosa pot fer-nos més o menys susceptibles a determinades patologies.

El grup liderat per Barco investiga amb un enfocament multidisciplinari els mecanismes moleculars que permeten l’aprenentatge, la formació de nous records i altres modificacions duradores del comportament. En concret, investiguen el paper de determinats factors de transcripció i epigenètics en aqueixos processos, i com el mal funcionament d’aquests mecanismes pot donar lloc a patologies del sistema nerviós.

A més, estudien la contribució de mecanismes epigenètics a la patoetiologia de la discapacitat intel·lectual, mitjançant la relació entre fallades en els mecanismes de regulació epigenètica i diversos trastorns neurològics associats a problemes cognitius que són hui dia incurables, com ara la síndrome de Rubinstein-Taybi i la discapacitat intel·lectual associada al cromosoma X. Per a això, generen i caracteritzen models murinos d’aquests trastorns, investigant les causes moleculars que subjauen als símptomes i assagen noves teràpies.

Ángel Barco Guerrero (Badajoz, 1969) és llicenciat en Ciències Biològiques, especialitat de Bioquímica i Biologia Molecular, per la Universitat Autònoma de Madrid (juliol de 1992) i doctor en Ciències Biològiques per la mateixa universitat (desembre de 1996). Es va incorporar a l’Institut de Neurociències UMH-CSIC en 2004, procedent del laboratori del premi Nobel Erik Kandel, en la Universitat de Columbia (Nova York), on havia estat investigant des de 1998 sobre les bases moleculars de l’aprenentatge i la memòria.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

L’investigador Ángel Barco, de l’Institut de Neurociències (CSIC-UMH) / Crèdits: IN.

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea