L’Institut de Tecnologia Química (ITQ, CSIC-UPV) i l’Institut de Neurociències (IN, CSIC-UMH) obtenen aquesta distinció amb la qual el Consell Superior d’Investigacions Científiques vol promoure mesures encaminades a eliminar les barreres que troben les dones en la ciència.

L’Institut de Tecnologia Química (ITQ), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), i l’Institut de Neurociències (IN), centre mixt del CSIC i la Universitat Miguel Hernández (UMH), han rebut hui dos accèssits del Distintiu d’Igualtat 2021 del CSIC per les seues activitats per a la promoció i visibilització del paper de les dones en la ciència. El ‘Distintiu d’acreditació en igualtat de gènere’ és fruit d’una resolució adoptada al març de 2018 i impulsada per la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, amb l’objectiu de “promoure la perspectiva de gènere com una categoria transversal en tots els aspectes del funcionament del CSIC i avançar en la promoció de les mesures encaminades a eliminar les barreres que troben les dones en l’exercici de la seua professió”.

En la seua quarta edició, el jurat ha atorgat el Distintiu d’Igualtat 2021 al Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa. El jurat ha destacat la implicació de la direcció i de tot el personal, incloent els seus representants, en el disseny i implantació en l’Institut de polítiques en igualtat de gènere i mesures d’acció positiva contra les discriminacions per raó de gènere així com la realització d’activitats de divulgació científica amb especial atenció a la incentivació de vocacions científiques en les xiquetes. Des de la convocatòria 2020, el premi compta amb una dotació econòmica de 5.000 euros.

Per la seua part, el jurat ha atorgat un accèssit a l’ITQ. Algunes dades revelen que quasi el 50% del personal del centre és dona, i, d’entre les dones que formen el personal investigador, el 75% lidera projectes d’investigació. A més, es destaquen les polítiques de paritat dutes a terme en el centre d’investigació valencià i les seues activitats per a visibilitzar el paper de les dones en la ciència. Per a Teresa Blasco, vicedirectora tècnica del centre i integrant de la Comissió d’Igualtat de l’ITQ, «aquest és un reconeiximent que ens anima a continuar duent a terme polítiques d’igualtat». La Comissió d’Igualtat de l’ITQ es va crear al desembre de 2018, i a l’abril de 2021 es va convertir en un grup de treball oficial de la junta de l’institut. La principal línia de treball de la Comissió se centra en el paper de les dones en la ciència en general, i en la seua situació a l’ITQ en particular.

Pel que fa a l’IN, aquesta distinció reconeix el compromís de l’Institut amb la inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en tots els aspectes del seu funcionament i en la promoció de mesures per a eliminar les barreres que troben les dones en l’exercici de la seua professió. Exemple de l’ambient inclusiu de l’Institut és la presència majoritària de dones en la direcció d’Unitats d’Investigació, i una plantilla de professors d’investigació, la major categoria professional del CSIC, constituïda per un 60% de dones, percentatge molt superior a la mitjana nacional, que oscil·la entre el 20 i el 30%. Per a Sandra Jurado, coordinadora de la Comissió d’Igualtat de l’IN, «suposa un reconeixement a la cultura d’igualtat que tenim en l’Institut de Neurociències, i ens anima a continuar treballant per a aconseguir la igualtat en totes les categories professionals involucrades en la investigació».

La delegación del Instituto de Neurociencias recoge el accésit del Distintivo de Igualdad 2021 del CSIC.

El CSIC va començar en 2002 a desenvolupar estratègies d’igualtat amb la creació de la Comissió de Dones i Ciència, la missió de la qual és assessorar la Presidència del CSIC, i realitzar l’estudi, seguiment i optimització de la carrera científica de les dones en l’organisme. Aquesta comissió és pionera en la matèria en l’Administració General de l’Estat. Així mateix, el CSIC compta amb una Comissió Delegada d’Igualtat que avalua periòdicament la situació de la igualtat de gènere en la institució i proposa actuacions en aquest àmbit. Té com a responsabilitat l’elaboració i desenvolupament del Pla d’Igualtat entre dones i homes en el CSIC. I cada vegada, i com a mostra de la permeabilitat i transversalitat de la matèria, els ICU compta amb els Comités d’Igualtat com a grups que fan costat a les estructures d’igualtat del CSIC contribuint a portar a la pràctica i a la realitat de l’ICU, les polítiques d’igualtat del CSIC.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Teresa Blasco recull l’accèssit del Distintiu d’Igualtat 2021 del CSIC representant a l’ITQ.

Share This
Ministerio de Ciencia y Tecnología CSIC Delegación C.Val. Casa de la Ciència Presidencia Europea