Convocatòries

 

 

 

PROGRAMAS NACIONALES

Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2021-2023 (PEICTI 2021-2023)

El Pla Estatal és el principal instrument de l’Administració General de l’Estat per al desenrotllament i consecució dels objectius de l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació 2021-2027. En ell es concreten les accions i inversions que s’escometran en ciència i innovació i inclou les ajudes estatals destinades a la I+D+i, que s’atorguen preferentment a través de convocatòries en règim de concurrència competitiva.

El PEICTI 2021-2023 està dirigit a tots els agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, tant públics com privats, que seran responsables de l’execució de les activitats d’I+D+I propostes, de la difusió i promoció dels seus resultats i de la prestació de servicis d’I+D+I per al progrés del conjunt de la societat i l’economia espanyoles.

Més informació:

Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2021-2023 (PEICTI 2021-2023)

Share This
Ministerio de Ciencia y Tecnología CSIC Delegación C.Val. Casa de la Ciència Presidencia Europea