En aquesta convocatòria reben finançament quatre centres del CSIC a la Comunitat Valenciana, l’Institut de Tecnologia Química, l’Institut de Física Corpuscular, l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular i l’Institut de Neurociències

Quatre centres d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) han aconseguit l’aprovació de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per a rebre més d’un milió i mig d’euros en finançament, gràcies al Programa de Valorització i Transferència de Resultats d’Investigació a les Empreses (línia 2), que busca potenciar les seues unitats científiques d’innovació empresarial. La línia d’ajudes està dirigida a l’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per a l’exercici 2022 a 2024.

Aquestes ajudes han estat concedides, per primera vegada, en concurrència competitiva, i tenen com a objectiu afavorir la transferència de coneixement en innovacions aprofitables per les empreses, així com la connexió dels centres d’investigació i universitats amb els desafiaments i necessitats del sistema productiu. Per a això, l’AVI subvenciona diferents accions que poden ser susceptibles de cofinançament en un 60% pel Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027.

Durant aquest any 2022, l’AVI ha destinat quasi cinc milions d’euros per a finançar 11 UCIES en centres d’excel·lència investigadora de la Comunitat Valenciana, a fi d’impulsar la investigació aplicada i orientada al teixit productiu. Cal destacar que s’amplia la xarxa d’Unitats Científiques d’Innovació Empresarial (UCIES) en centres d’excel·lència investigadora, amb la incorporació de l’Institut d’Investigació, Desenvolupament i Innovació en Biotecnologia Sanitària de la Universitat Miguel Hernández (IDIBE-UMH) i l’Institut Valencià d’Investigació en Intel·ligència Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València (UPV).

UCIE-ITQ

La Unitat Científica d’Innovació Empresarial de l’Institut de Tecnologia Química (ITQ), centre mixt del CSIC i la Universitat Politècnica de València (UPV), es va posar en marxa en 2019 i ha permés promoure la col·laboració de personal investigador jove amb el sector industrial de la Comunitat Valenciana i amb empreses nacionals i internacionals. La institució sol·licitant de les ajudes és la UPV.

Així mateix, les ajudes concedides disposen d’un pla de treball de tres anys i se centren en diverses línies d’actuació: eliminació de contaminants en aigües residuals, valorització de residus en productes de major valor afegit, optimització de processos químics per a l’obtenció de productes d’alt interés, així com captura i emmagatzematge de CO₂. La quantitat concedida per a aquests tres anys ascendeix a 485.287,08 euros.

UCIE-IFIC

La Unitat Científica d’Innovació Empresarial de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt del CSIC i la Universitat de València, es va crear en 2018 amb l’objectiu d’acostar els resultats d’investigació del centre a l’entorn industrial implementant dues estratègies: acostar la investigació de l’IFIC a les necessitats de les empreses i donar suport a l’establiment de col·laboracions amb altres agents del sistema valencià d’I+D+i per a aconseguir una transferència efectiva de les tecnologies generades a l’IFIC.

Entre aquestes tecnologies destaquen les aplicacions mèdiques de la física, com són el desenvolupament de nous dispositius d’imatge mèdica, el tractament d’imatges per a ajudar al diagnòstic, l’assistència quirúrgica i el desenvolupament de noves tecnologies en acceleradors amb aplicacions clíniques. També de gran potencial són el desenvolupament d’aplicacions vinculades a la intel·ligència artificial, l’electrònica i el medi ambient. La institució sol·licitant de les ajudes és la Universitat de València. El projecte porta per títol Potenciación de la UCIE del IFIC i té concedida una ajuda de 244.000,33 euros.

UCIE-I3M

La Unitat Científica d’Innovació Empresarial de l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (i3M), centre mixt del CSIC i la Universitat Politècnica de València (UPV), porta quatre anys facilitant el desenvolupament de noves tecnologies en l’àmbit de l’enginyeria mèdica, entre altres exemples, dispositius capaços de realitzar teràpies d’hipertèrmia d’aplicació en oncologia, teràpies neurològiques per a facilitar la deposició de medicaments en àrees específiques del cervell de forma no invasiva i reversible o sistemes per al monitoratge de processos industrials.

En el present exercici s’ha renovat l’UCIE del centre per a impulsar diferents projectes d’innovació i així facilitar la seua transferència empresarial. Els projectes aborden diverses temàtiques: dispositius personalitzats per a teràpia neurològica, proves de viabilitat d’embrions mitjançant tècniques optoacústiques, nous mètodes de mapatge elastogràfic, emissors ultrasònics per impressió 3D compatibles MRI, i equips de teràpia i imatge per a investigació preclínica.

El projecte Dispositivos biomédicos de diagnóstico y terapia con tecnologías físicas avanzadas va ser presentat per l’UPV i va rebre, per al període 2022-2024, una ajuda total de 500.000 euros.

UCIE-IN

IN.pulse és la UCIE de l’Institut de Neurociències (IN), centre mixt del CSIC i la Universitat Miguel Hernández (UMH), constituïda en 2018, i que té com objectiu establir nexes entre la investigació que es realitza al centre i el teixit empresarial, transferint així els seus resultats cap a productes i serveis innovadors que milloren la salut i qualitat de vida de les persones.

Dels descobriments en l’àmbit neurocientífic naixen aplicacions útils per a millorar els processos clínics de pacients amb patologies neurològiques i psiquiàtriques com biomarcadors del cervell i sistema nerviós amb potencial ús en la detecció i cura de malalties neurodegeneratives, així com d’aplicació en àrees com l’envelliment saludable i la salut mental. Entre les fites d’IN.pulse es troba la creació d’una spin-off.

A més, convé senyalar que la sol·licitud de l’ajuda va ser presentada per la UMH i li ha sigut concedida una ajuda per valor de 294.352,65 euros per als anys 2022 i 2023. Aquesta ajuda disposa d’un pla de treball al voltant de l’eix envelliment saludable que inclou el desenvolupament de diversos projectes en aqueix camp: descobriment d’agents geroprotectors, identificació primerenca de soledat subjectiva, detecció precoç d’Alzheimer i detecció automàtica de biomarcadors d’inflamació a partir d’imatges de MRI.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Quatre centres d’investigació del CSIC aconsegueixen l’aprovació de l’AVI per a rebre més d’un milió i mig d’euros en finançament, gràcies al Programa de Valorització i Transferència de Resultats d’Investigació a les Empreses (línia 2).

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea