Rutas Científicas

Rutes Científiques

El programa Rutes Científiques és un recurs educatiu, dirigit als alumnes que cursen matèries científiques en Batxillerat i en Cicles Formatius de Grau Mitjà, que pretén complementar els coneixements científics que s’adquirixen en l’aula amb el descobriment de la seua aplicació i la seua utilitat en la vida diària. Es tracta de que els alumnes comproven in situ per a què servixen els coneixements de matemàtiques, física, química, biologia o de ciències naturals que estan aprenent.

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea