La convocatòria d’ajudes del Programa de Promoció del Talent, corresponent a la Línia 1 (Agents d’Innovació) està dirigida al enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu (2022-2024)

Tres centres d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a la Comunitat Valenciana han aconseguit l’aprovació de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per a rebre finançament en la convocatòria d’ajudes del Programa de Promoció del Talent, corresponents a la Línia 1 Agents d’innovació. Les ajudes estan dirigides a l’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per al període 2022-2024. La suma total de les subvencions concedides als centres del CSIC en la Comunitat Valenciana en aquest programa per als tres anys ascendeix a 426.520 euros.

El Programa de Promoció del Talent, Agents d’innovació (Línia 1) comporta la posada en marxa d’una xarxa d’agents d’innovació en universitats, centres d’investigació i associacions empresarials i altres entitats de suport a la innovació per a promoure l’explotació del coneixement i la seua transferència cap a les empreses.

El CSIC a la Comunitat Valenciana ha rebut finançament per a la incorporació o continuïtat de tres agents d’innovació en diferents instituts, el nombre màxim d’ajudes que podia rebre la institució en ser considerada com un únic organisme d’investigació.

La iniciativa va sorgir des de la direcció d’aquests instituts per a promocionar l’explotació del coneixement i la seua transferència cap al sector productiu. Pablo Vera Vera, com a director de l’IBMCP, Emilia Matallana Redondo, directora de l’I2SysBio, i Amparo López Rubio, vicedirectora de l’IATA.

Tres agents d’innovació subvencionats

En el cas de l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP), la incorporació de l’agent d’innovació ha estat promoguda pel director, Pablo Vera Vera, professor d’investigació del CSIC. El projecte Implementación de las capacidades de Transferencia del Conocimiento del IBMCP en el Sector Agrobiotecnológico ha rebut una ajuda que ascendeix a 119.700 euros.

Per la seua part, Sinnbiosis: Soluciones innovadoras de la Biología de Sistemas està impulsat per Emilia Matallana Redondo, directora de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio) i catedràtica de la Universitat de València. La quantitat concedida ascendeix a 154.550 euros.

El tercer projecte concedit es titula El IATA hacia la industria. Explotación de resultados y gestión de capacidades desde su unidad de Transferencia del Conocimiento i està coordinat per Amparo López Rubio, vicedirectora de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA, CSIC) i investigadora del CSIC. Té concedida una ajuda per import de 152.270 euros.

Les ajudes financen el contracte de l’agent així com altres despeses derivades del seu pla de treball. Aquests dos últims projectes indicats, el de l’IATA i el de l’I2SysBio, ja comptaren amb finançament en la convocatòria de 2020.

Agents d’innovació

La funció dels agents d’innovació és afavorir la investigació aplicada i orientada a resultats, el transvasament del coneixement cap a les empreses, així com promoure una col·laboració estable i, a llarg termini, entre els universos industrial/empresarial i científic/universitari.

Les propostes presentades han inclòs un detallat pla de treball que executarà la persona contractada, en el qual s’han inclòs les actuacions previstes per a propiciar noves oportunitats de col·laboració en I+D+i entre centres d’investigació o universitats i empreses.

Per a això, els agents d’innovació escometran la identificació i formulació d’ofertes i demandes tecnològiques, així com reptes tecnològics i d’innovació multidisciplinària. També s’encarregarà de les activitats preparatòries de projectes innovadors, que puguen donar lloc a la posterior execució de projectes i la realització de proves experimentals amb la finalitat de transvasar resultats al sector productiu.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS
Tres centres d’investigació del CSIC a la Comunitat Valenciana han aconseguit l’aprovació de l’AVI per a rebre financiació en la convocatòria d’ajudes del Programa de Promoció del Talent.

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea