L’anàlisi serveix per a establir protocols de reg sostenibles sota condicions semiàrides com les que es donen a Espanya, segon productor mundial d’ametles

Investigadors del Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE), centre mixt del del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de València (UV) i la Generalitat Valenciana, han elaborat una anàlisi basada en 15 assajos del reg d’ametlers per a determinar els nivells òptims d’aigua que cal aplicar per a maximitzar l’eficiència d’aquest cultiu. L’estudi estableix que, a Espanya, sota condicions mediterrànies semiàrides, una aplicació de 1.000 mil·límetres (mm) d’aigua de reg o pluja proporciona a l’ametler el seu rendiment més elevat, amb prop de 2.500 quilograms per hectàrea (ha).

L’estudi ha analitzat dos tipus de reg: d’una banda, el reg deficitari sostingut de l’ametler, en el qual hi ha un nivell continuat de falta d’aigua al llarg de la temporada; i, per una altra, el reg en dèficit controlat, en el qual existeix deficiència d’aigua únicament en uns certs períodes. Es conclou que en una situació d’estrés hídric moderat el reg deficitari controlat és més beneficiós per a l’ametler que el dèficit continuat.

Segons explica Diego S. Intrigliolo, investigador del CIDE participant en l’estudi, “aquesta investigació és útil per a establir protocols de reg sostenibles, i els seus resultats poden ser emprats pels agricultors per a saber quines són les dotacions de reg que haurien d’aplicar per a maximitzar el rendiment i conéixer la resposta de l’arbre en funció del dèficit d’aigua”.

“Els òrgans reguladors de la gestió de l’aigua en les diferents conques hidrogràfiques espanyoles poden emprar aquests resultats per a dur a terme una millor gestió de les dotacions d’aigua que poden alliberar les comunitats de regants i fer un millor balanç de la demanda d’aigua existent en la conca”, indica Intrigliolo. En el treball participen el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC); el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA); el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP); el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) i la Universidad de Sevilla.

Espanya, segon productor mundial d’ametles

El cultiu de l’ametler ha experimentat un fort creixement en els últims anys en el territori espanyol, sent Espanya el segon productor mundial per darrere dels Estats Units. De les 580.467 hectàrees cultivades en 2015 s’ha evolucionat fins a les 721.796 hectàrees, un 24% més, segons les dades utilitzades en l’estudi. No obstant això, el baix rendiment que proporciona el cultiu en secà de l’ametler, de tan sols 0,58 tones per hectàrea enfront de les 4,68 dels Estats Units, requereix la cerca d’una estratègia que proporcione majors rendiments a l’agricultor.

Als problemes del rendiment se suma la reducció de la dotació d’aigua per part de les autoritats reguladores, segons evidència l’estudi. La Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir va establir una dotació de 250 mm d’aigua per a plantacions d’ametlers en els seus plans hidrològics per al 2015, xifra molt llunyana a les necessitats de reg per a satisfer l’evapotranspiració del cultiu (és a dir, l’evaporació des del sòl i la superfície coberta pels arbres i la transpiració des de les fulles de les plantes), que pot ser de 800 mm en el sud d’Espanya.

Per aquesta raó, és de vital importància l’elaboració d’investigacions que estudien el millor ús de l’aigua en els ametlers, determinant com pot variar la producció esperada en funció de la dotació de reg que puga dur-se a terme, segons els autors de l’estudi.

Referència:

José M. Mirás-Avalos, Victoria González-Dugo, Iván F. García-Tejero, Ramón López-Urrea, Diego S. Intrigliolo, Gregorio Egea. Quantitative analysis of almond yield response to irrigation regimes in Mediterranean Spain. Agricultural Water Management. Volume 279. 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108208

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS
Cultiu d’ametlers. Crèdit: CIDE.

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea