D'esquerra a dreta: Jordi Pérez Tur, Juan Manuel Moreno Cervera i Ana Morón Esteban, formalitzant la donació a l'Institut de Biomedicina de València el passat 14
NULL

Enllaç pdf

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea