Segons l’Agència Europea del Medicament, anualment es produeixen 25.000 morts per bacteris multiresistents

Un consorci de diferents equips d’investigació ha posat en marxa el projecte Bioclean que busca desenvolupar un sistema biotecnològic de neteja contra els patògens presents en les pràctiques clíniques i la indústria alimentària. El treball, que rep finançament de l’Agència Valenciana d’Innovació, ha estat desenvolupat per personal investigador de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA, Consell Superior d’Investigacions Científiques), de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), del Centre Tecnològic AINIA, de l’Institut de Ciència Molecular (ICMol, UVEG), així com de les empreses Cleanity S.L. i Lumensia Sensors S. L.

En els últims anys, la resistència dels bacteris patògens als antibiòtics i els biocides ha augmentat, per la qual cosa el seu control i eliminació s’ha convertit en un problema. Segons l’Agència Europea del Medicament, es produeixen anualment 25.000 morts per bacteris multiresistents.

Per aquest motiu, la indústria alimentària cerca un mètode eficaç de control dels patògens que contaminen els aliments en la cadena de producció. Algunes de les malalties transmeses per aliments més freqüents són les causades per bacteris com a Escherichia coli, Salmonella entérica o Listeria monocytogenes.

Participació de l’IATA en Bioclean

Els bacteriòfags o fagos (virus que parasitan bacteris) produeixen unes proteïnes amb activitat enzimàtica denominades endolisines. Aquestes proteïnes són utilitzades pel fago per a destruir la paret cel·lular del bacteri que parasiten. Proteïnes similars a les endolisines es troben en tots els éssers vius. Aquestes proteïnes, que per les seues propietats són denominades “enzibiòticcs”, poden ser usades com a eficaços agents antibacterians, amb importants avantatges sobre els antibiòtics convencionals, respecte a la seua toxicitat i generació de resistències. Les bases de dades de seqüències proteiques contenen milers d’entrades que presumiblement corresponen a enzibiòtics, la funció real de les quals encara es desconeix.

Segons explica Julio Polaina, investigador del CSIC a l’IATA, “la nostra participació en el projecte Bioclean consisteix a realitzar un estudi bioinformàtic de bases de dades de seqüències proteiques per a identificar algunes d’elles que pogueren tindre característiques idònies com enzibiòtics. Les proteïnes corresponents a les seqüències seleccionades seran produïdes sintèticament al laboratori amb la finalitat d’analitzar les seues propietats. Finalment, mitjançant tècniques d’enginyeria molecular de proteïnes, es generaran noves variants optimitzades per a un possible ús industrial”.

Infeccions en hospitals

Respecte a les infeccions hospitalàries, Llúcia Martínez Priego, responsable del Servei de Seqüenciació i Bioinformàtica de Fisabio, indica que “són un dels problemes sanitaris més greus d’aquest segle, ja que, segons els informes de l’OMS, el 8,7% dels pacients d’un hospital les presenten. La detecció precoç d’aquests organismes en superfícies hospitalàries i la seua eliminació és un dels grans reptes de salut global”.

Amb l’objectiu d’atacar aquests problemes, el projecte persegueix crear un sistema de biosensors mitjançant tècniques metagenòmiques per a predir i identificar l’origen de diferents contaminacions específiques, és a dir, conéixer els bacteris que causen la infecció per a produir un producte que actue concretament contra elles. I també, cerca desenvolupar una gamma de productes de neteja i desinfecció microbiològica de patògens.

El Servei de Seqüenciació de Fisabio participarà en el desenvolupament de biosensors amb la implementació d’un kit de detecció altament específic, mitjançant l’estudi dels genomes dels organismes patògens i a fi d’identificar elements genètics diferencials.

Respecte al desenvolupament de productes de neteja i desinfecció, el projecte investiga l’ús d’endolisines (enzims que produeixen els virus bacteriòfags) per a la neutralització de bacteris patògens, tant en l’àmbit clínic com en la indústria alimentària. Els bacteriòfags són un tipus de virus que es caracteritza per infectar exclusivament als bacteris. El repte d’aquesta tasca serà l’anàlisi de la seua eficàcia enfront dels organismes estudiats.

Trobar un sistema de neteja de superfícies basat en endolisines suposarà una alternativa factible i lliure de toxicitat a l’ús de biocides durant els processos de neteja i desinfecció en la indústria agroalimentària i àmbits clínics. Aquesta és una necessitat creixent per a garantir la qualitat de vida de les societats presents com a futures.

Finançament de l’Agència Valenciana d’Innovació

El projecte Investigación y desarrollo de un sistema biotecnológico integral de limpieza y desinfección de patógenos con aplicación en seguridad alimentaria y ámbito clínico (Bioclean) està impulsat per un consorci compost per l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA, CSIC), Fisabio, Centre Tecnològic AINIA, Institut de Ciència Molecular (ICMol, UVEG), i les companyies Cleanity S.L. i Lumensia Sensors. L’ajuda atorgada al projecte Bioclean està recollida en el Programa de Projectes Estratègics en Cooperació de l’AVI i té un import de 715.546,38 euros. Aquestes ajudes estan dirigides a l’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu en el període 2021-2023.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea