La 20a edició de la Conferència Internacional de Zeolites reuneix la setmana vinent en el Palau de Congressos a 600 experts i expertes mundials en la investigació de materials porosos

Del 3 al 8 de juliol, el Palau de Congressos de València acull la vintena edició de la International Zeolite Conference (IZC2022), una reunió científica que reuneix a la capital a 600 experts i expertes de 40 països en la investigació de materials porosos com les zeolites i la seua aplicació a la indústria química. Entre els temes a tractar estan els nous usos tecnològics d’aquests materials relacionats amb la producció i emmagatzematge d’energia, sostenibilitat i descarbonització. L’esdeveniment està organitzat pel Grup Espanyol de Zeolites de la Societat Espanyola de Catàlisi, on participa l’Institut de Tecnologia Química (ITQ), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV).

La Conferència Internacional de Zeolites és un esdeveniment de periodicitat triennal que se celebra per primera vegada a Espanya, seguint a les edicions de 2019 en Perth (Austràlia) i 2016 a Río de Janeiro (el Brasil). Aquesta edició, primera després de la pandèmia, té com a president del comité organitzador a Avelino Corma, investigador de l’Institut de Tecnologia Química i un dels científics més prestigiosos d’Espanya. A la inauguració, el dilluns 4 de juliol, està prevista l’assistència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla, i el president de l’Associació Internacional de Zeolites, Martin Hartmann.

Sota el títol Porous materials, a tool for a Sustainable Development (Materials porosos, una eina per a un desenvolupament sostenible), el congrés compta amb un comité científic amb representants de 19 països. Pretén ser un fòrum de trobada per a exposar els últims avanços en el camp de les zeolites i materials porosos en general, així com de les seues aplicacions en el desenvolupament de processos químics mediambientalment sostenibles.

Així, l’ús de zeolites com a catalitzadors en indústria química permet realitzar reaccions amb un enorme estalvi energètic, de forma molt eficient, econòmica i ambientalment responsable, produint menys residus que els processos que utilitzen catalitzadors convencionals.

Amb 7 conferències plenàries, 12 conferències convidades, 168 comunicacions orals i 300 comunicacions en cartell, els temes principals d’aquesta conferència cobreixen les etapes de síntesis i caracterització de materials porosos; aplicacions catalítiques o d’adsorció i separació de gasos; i els nous usos tecnològics d’aquests materials relacionats amb la producció i emmagatzematge d’energia, sostenibilitat i descarbonització. Totes aquestes temàtiques seran abordades de manera transversal mitjançant química computacional.

600 investigadors i investigadores de 40 països

Aquest congrés, en el qual participen prop de 600 investigadors i investigadores d’universitats, centres públics d’investigació i empreses de més de 40 països, serà un lloc de trobada entre l’acadèmia i la indústria, amb l’objectiu d’explorar, reflexionar i compartir idees sobre l’impacte pràctic dels avanços en la investigació i la tecnologia dels materials porosos. Existeixen nombrosos grups d’investigació en el camp de zeolites a Espanya al més alt nivell científic internacional, destacant la labor realitzada en aquest terreny per l’Institut de Tecnologia Química a València.

Prèviament a aquest congrés, durant els dies 1 i 2 de juliol, se celebra l’escola IZC Pre-Conference School Fundamentals and applications of ordered porous materials (Fonaments i aplicacions de materials porosos ordenats), orientada a estudiants pre i postdoctorals per a promoure el coneixement i el debat sobre les zeolites i altres materials porosos entre les noves generacions investigadores. Aquesta escola es realitza en les instal·lacions de l’ADEIT de la Universitat de València.

 

Més informació:
https://izc2022.com

 

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea