Presentació

 

Coneix la nostra Delegació

 

El CSIC a la Comunitat Valenciana

El CSIC és el major organisme públic d’investigació d’Espanya, de caràcter multisectorial i pluridisciplinar, adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació.

A la Comunitat Valenciana es troben onze instituts del CSIC, alguns d’ells en col•laboració amb les universitats i organismes públics valencians. Aquests centres abracen les àrees científiques d’humanitats i ciències socials (1), biologia i biomedicina (2), recursos naturals (1), ciències i tecnologies físiques (2), ciències i tecnologies d’aliments (1), ciències i agràries (2), ciències i tecnologies químiques (1).

A més, el CSIC estableix col•laboracions amb d’altres entitats de forma que, mantenint la titularitat d’origen dels investigadors participants, es produeix una vinculació entre ells amb major vocació de permanència. D’aquesta manera es constitueixen les unitats associades.

LA DELEGACIÓ

La Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana representa la Presidència del CSIC en aquesta comunitat autònoma, al front de la qual està el delegat institucional D. Juan Fuster Verdú, les funcions del qual són:

  • Relacions amb les institucions de la Comunitat Valenciana (govern, diputacions, universitats, organismes d’investigació, entitats socials, etc.).
  • Coordinació dels Instituts del CSIC a la Comunitat Valenciana.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ

GERENT:
Mª Jesús Añón Marín

ADMINISTRACIÓ I PERSONAL DE SUPORT:
Mª Luz López Martínez

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea