Prevención de riesgos laborales

Conoce nuestros planes de prevención y riesgos laborales

El Servei de Prevenció és el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut, mitjançant l’assessorament i l’assistència als empleats del Consell Superior d’Investigacions Científiques, als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.

FUNCIONS

  • Elaboració del Sistema de Gestió i de la Política de Prevenció de Riscs Laborals del CSIC.
  • Elaboració d’Avaluacions de Riscs i Planificació de les Activitats Preventives.
  • Investigació d’accidents i incidents i planificació de les mesures correctores i preventives.
  • Disseny de programes formatius, elaboració de material didàctic en matèria preventiva i impartició de cursos generals i d’especialització.
  • Informació, divulgació i assessorament preventiu.

INFORMACIÓ PER ALS TREBALLADORS DEL CSIC

ENLLAÇOS

 

PER A MÉS INFORMACIÓ
Juan Manuel Escamilla Honrubia 

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea