Centraleta: 96 362 27 57

 

COORDINADOR INSTITUCIONAL:

Juan Fuster Verdú   e-mail: ci.valencia@csic.es

GERENT:

Araceli Escudero Pradas tel. 961623005 e-mail: gerencia.dlgva@csic.es

COORDINACIÓ I RELACIONS AMB ELS CENTRES:

Mª Jesús Añón Marín tel. 961612993 e-mail: mj.anon@csic.es

HABILITAT PAGADOR:

Mariano Rodríguez Moya tel. 961612996 e-mail: marianor@dicv.csic.es

GESTIÓ DE PROJECTES:

Belén Baviera Puig tel. 961612991 e-mail: bbaviera@dicv.csic.es

SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA VALENCIÀ D’INVESTIGACIÓ (PVI):

Mª Luz López Martínez tel. 961623010 e-mail: mllopez@dicv.csic.es

GABINET DE PREMSA I DIVULGACIÓ:

 

Isidoro García Cano tel. 961623013 e-mail: isidoro.garcia@dicv.csic.es
Sergio Villalba Lapeña tel. 961623003
Mª Reyes Villalba Muñoz tel. 961623002 e-mail: mrvillalba@dicv.csic.es
     

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS:

Sol Durá Ramos tel. 961623000 e-mail: sdura@dicv.csic.es
Juan Manuel Escamilla Honrubia tel. 961612999 e-mail: jescamilla@dicv.csic.es

UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO:

Marc Escamilla Nacher tel. 961612995 e-mail: m.escamilla@dicv.csic.es

COORDINACIÓ DE BIBLIOTEQUES:

Rebeca Sánchez Romero tel. 961612990 e-mail: rebeca.sanchez@dicv.csic.es

ADMINISTRACIÓ:

María Cortes García Navarro tel. 961612998 e-mail: mcortes@dicv.csic.es
Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la Ciència