Centralita: 96 362 27 57

COORDINADOR INSTITUCIONAL:
Juan Fuster Verdú

GERENT:

Araceli Escudero Pradas

 tel. 961623005

COORDINACIÓ I RELACIONS AMB ELS CENTRES:

María Jesús Añón Marín

 tel. 961612993

HABILITAT PAGADOR:

Mariano Rodríguez Moya

 tel. 961612996

GESTIÓ DE PROJECTES:

Belén Baviera Puig

 tel. 961612991

SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA VALENCIÀ D’INVESTIGACIÓ (PVI):

Mª Luz López Martínez

 tel. 9616123010

GABINET DE PREMSA I DIVULGACIÓ:

Isidoro García Cano

 tel. 9616123013

Sergio Villalba Lapeña

 tel. 9616123003

Mª Reyes Villalba Muñoz

 tel. 961623002

José Ginés Calahorro Campayo

 tel. 961623001

Vicente Cases Arrué

 tel. 9616123004

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS:

Sol Durá Ramos

 tel. 961623000

Juan Manuel Escamilla Honrubia

 tel. 961622999

UNITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT:

Marc Escamilla Nacher

 tel. 961612995

COORDINACIÓ DE BIBLIOTEQUES:

Rebeca Sánchez Romero

 tel. 961612990

ADMINISTRACIÓ:

María Cortes García Navarro

 tel. 961612998

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea