Resolució de la Presidència del Consell Superior d´Investigacions Científiques per la qual es convoca procés selectiu per a la cobertura de 6 places de la categoria de Titulat/a Superior, mitjançant la modalitat específica de contracte predoctoral de personal investigador en formació fora de conveni, conforme a l´article 21 de la Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, en el marc diverses convocatòries d´ajudes de la Generalitat Valenciana (CIDEGENT 2019 i PROMETEO, SEJI 2020), amb destinació en diferents instituts / centres del CSIC de la Comunitat Valenciana.

[Convocatòria]
[Annexos]
[Annex II – CV]
[Llista provisional d´admesos y exclosos (termini d´alegacions: del 8 al 16 d´octubre de 2020)]
[Llista definitiva d´admesos i exclosos]
[Valoració provisional de mèrits. Termini d´al·legacions: del 27 d´octubre al 2 de novembre (ambdós inclosos)]
[Valoració definitiva fase de concurs i citació entrevistes]
[Resolució definitiva]

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea