Resolució de la Presidència del Consell Superior d´Investigacions Científiques per la qual es convoca procés selectiu per a la cobertura de cinc places de la categoria de Titulat/a Superior, mitjançant la modalitat específica de contracte predoctoral de personal investigador en formació fora de conveni, conforme a l´article 21 de la Llei 14/2011, d´1 de Juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, amb destinació en diferents Centres i Instituts del CSIC en la Comunitat Autònoma Valenciana, en el marc del Programa «SANTIAGO GRISOLÍA 2021», subvencionat per la Conselleria d´Innovació, Universitats i Societat Digital de la Generalitat Valenciana a través de les convocatòria de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

[Convocatòria]
[Annexos]
[Llistat provisional d’admesos i exclosos. Termini d’al·legacions del 7 al 13 de juliol, ambdós inclosos]

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea