La Delegació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) organitza un cicle de conferències sobre tecnologies desenvolupades a la comunitat que continuarà en altres edicions

Mostrar a la societat com els avanços científics desenvolupats en els centres del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a la Comunitat Valenciana contribueixen a resoldre problemes de la nostra societat. Aquest és l’objectiu del nou cicle de conferències que organitza la Delegació del CSIC a la Comunitat, La ciencia en tu vida: del laboratorio a la sociedad, que al llarg de sis sessions presentarà exemples d’aplicacions de tecnologies desenvolupades pel major organisme públic de recerca d’Espanya a la comunitat, des de la lluita contra la COVID-19 a la cerca de tecnologies químiques menys contaminants, a millorar la detecció del càncer o a aconseguir cultius més resistents.

En aquesta primera edició d’aquest cicle de conferències es posen diversos exemples de com el coneixement generat en els centres que el CSIC té a la Comunitat Valenciana pot ser motor per a augmentar el benestar social, econòmic i cultural. La finalitat és que la societat valenciana veja com el treball que realitza el personal del CSIC a la Comunitat Valenciana arriba a la seua vida quotidiana, a més d’oferir diferents exemples de transferència que s’ampliaran en futures edicions. Per a això, les ponències reuneixen personal científic i a representants de les empreses que apliquen aquestes tecnologies.

El cicle comença ui dijous, 13 d’abril, amb la conferència del director general de l’Associació Espanyola de la Indústria de la Ciència (INEUSTAR), Erik Fernández, per a oferir una visió general de l’impacte que la recerca té en el teixit empresarial espanyol. El 20 d’abril, Laura Moliner, investigadora de l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (I3M, CSIC-UPV), explicarà els avanços desenvolupats en el camp de la detecció del càncer mitjançant raigs gamma. L’acompanyarà Carlos Correcher, de l’empresa BRUKER, que aplica aquesta tecnologia.

El 27 d’abril, Gloria Sánchez, científica de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA-CSIC), parlarà de la tecnologia aplicada per a detecció del virus causant de la COVID-19 en aigües residuals, que es va utilitzar durant la pandèmia per a predir possibles pics de contagis. L’acompanyarà Carina González, de Global Ominum. El 4 de maig, el director de l’Institut de Tecnologia Química (ITQ, CSIC-UPV), José Manuel Serra, explicarà en què consistirà el HUB d’Innovació liderat per CSIC que pretén posicionar a Espanya com a referència de tecnologies associades a l’impacte energètic zero.

El dijous 11 de maig, Oswaldo Palenzuela, de l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), presentarà els serveis que aquest centre del CSIC a Castelló, referent en recerca en aqüicultura a Espanya, ofereix a les empreses per a millorar la salut dels peixos de cultiu. El cicle es tanca el 18 de maig amb la presència de María Purificación Lisón, de l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP, CSIC-UPV), i Giovanni Pensabene, de Química Meristem S.L., per a tractar de la patent que utilitza una aroma de la tomaca per a protegir cultius enfront de patògens i sequeres.

El CSIC a la Comunitat Valenciana

En la presentació del cicle es destaca que el CSIC a la Comunitat Valenciana va obtindre en 2022 un 7% dels projectes d’excel·lència finançats per la Generalitat mitjançant el programa Prometeu, xifra que escala fins al 22% en el cas dels projectes de la línia 1 del programa de valorització i transferència finançats per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI). Una altra mostra de l’impacte que té la investigació del CSIC en la transferència de coneixement en la Comunitat Valenciana és l’aportació als plans complementaris de R+D on participa la Generalitat, que aconsegueix entorn del 25%. En 2022, els centres del CSIC a la Comunitat Valenciana acumulen 132 patents vigents i 10 empreses de base tecnològica o spin-offs.

 

Més informació:

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-la-ciencia-en-tu-vida-del-laboratorio-a-la-sociedad

 

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea