Un estudi liderat per l’Institut de Tecnologia Química (CSIC-UPV) demostra les propietats antitumorals d’anàlegs del tanshinone IIA i el carnosol, compostos de la sàlvia i el romer

 El càncer de mama és una de les malalties més comunes i mortals en dones a tot el món. Malgrat els avanços en el diagnòstic i tractament, continua sent una malaltia difícil de tractar i amb una alta taxa de mortalitat. Per aquesta raó, la cerca de nous compostos i teràpies és essencial per a millorar la supervivència i qualitat de vida de les i els pacients.

En aquest context, un equip multidisciplinar de l’Institut de Tecnologia Química (ITQ), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), i la Louisiana State University (LSU) dels Estats Units, ha demostrat per primera vegada en models de càncer de mama les propietats antitumorals d’anàlegs estructurals de diferents metabòlits naturals. Els seus resultats han sigut publicats en la revista Cancers.

En concret, el treball se centra en el tanshinone IIA, aïllat de la planta de Salvia miltiorrhiza, i el carnosol, que es troba en el romer (Salvia Rosmarinus). “Tots dos compostos han mostrat activitats anticancerígenes en proves de laboratori i in vivo. No obstant això, a penes existeixen estudis sobre les propietats farmacològiques dels anàlegs estructurals d’aquestes molècules”, apunta Miguel Ángel González Cardenete, investigador del CSIC a l’ITQ i autor principal del treball.

En el seu estudi, els investigadors de l’ITQ van sintetitzar anàlegs de tanshinone i carnosol, mitjançant un procés sostenible a partir de materials procedents de la resina del pi, mentre que l’equip de Fátima Rivas (LSU) va avaluar la seua activitat antitumoral en línies cel·lulars de càncer de mama, incloent-hi models de càncer de mama triple negatiu (sense receptors hormonals d’estrogen i progesterona ni del receptor 2 del factor de creixement epidèrmic humà, HER2).

“Aquest subtipus de càncer de mama és molt agressiu, de ràpid desenvolupament i baixes taxes de supervivència i en mancar dels tres tipus de receptors més habituals no responen a la teràpia anti-hormonal o anti-HER2 pel que existeixen pocs tractaments de quimioteràpia eficaces i molt costosos”, apunta Fátima Rivas, professora en la LSU.

Inhibir la proliferació de cèl·lules de càncer de mama

Els resultats van mostrar que diversos dels anàlegs van inhibir la proliferació de cèl·lules de càncer de mama i van augmentar la mort cel·lular programada en concentracions molt xicotetes i amb índexs de selectivitat moderats respecte cèl·lules no tumorals.

Aquests descobriments suggereixen el potencial dels anàlegs de tanshinone i carnosol per al desenvolupament de nous agents terapèutics contra el càncer de mama. “No obstant això, es necessita continuar investigant per a comprendre completament els mecanismes d’acció subjacents i validar l’eficàcia d’aquests compostos en models animals i assajos clínics abans de la seua possible aplicació en el tractament del càncer de mama”, conclou Miguel Ángel González Cardenete.

 

Referència:

González-Cardenete, M.A.; González-Zapata, N.; Boyd, L.; Rivas, F. Discovery of Novel Bioactive Tanshinones and Carnosol Analogues against Breast Cancer. Cancers 2023, 15, 1318. https://doi.org/10.3390/cancers15041318

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS
Miguel Ángel González Cardenete, investigador del CSIC a l’Institut de Tecnologia Química (ITQ, CSIC – UPV) i autor principal del treball, al seu laboratori.
Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)
Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea