Entre les novetats d’aquest Programa Marc, corresponent a 2021-2027, s’inclouen les Missions d’investigació i innovació, les noves Associacions Europees i el Consell Europeu d’Innovació

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, va presidir ahir dimecres al Palau de Congressos de València la inauguració de la 11a Conferència Espanyola del Programa Marc d’Investigació i Innovació de la Unió Europea, en el qual va destacar l’impuls del programa Horitzó Europa a la cultura del coneixement i la innovació en el teixit productiu espanyol.

Durant l’acte, celebrat sota el lema El nuevo horizonte para a Europa, Morant va ressaltar la importància de la col·laboració europea per a fer front a reptes i amenaces globals i va recordar que “Espanya aposta per Europa, pel seu lideratge mundial, a través de la bandera de la ciència i la innovació”.

L’acte també va comptar amb la participació de l’alcalde de València, Joan Ribó, la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, i el director general d’Investigació i Innovació de la Comissió Europea, Jean Eric Paquet. Aquest últim va manifestar que l’aposta d’Espanya per la ciència i la innovació és un exemple en l’àmbit del Programa Marc d’I+D+I europeu i s’espera que, en la nova ronda 2021-2027 el nostre país aconseguisca de nou similars resultats de lideratge, capacitació i retorn als excepcionals indicadors d’Horitzó 2020. Per part de la Delegació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a la Comunitat Valenciana, va assistir a la jornada Belén Baviera, responsable de gestió de projectes.

Aquesta conferència, organitzada pel Ministeri de Ciència i Innovació en col·laboració amb la Comissió Europea, forma part d’un programa que convoca, cada dos anys, un esdeveniment públic de seguiment per a empreses i agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

Novetats del Programa Horitzó Europa

El programa Horitzó Europa és la iniciativa principal de la Unió Europea per al foment de la I+I des de la fase conceptual fins a la introducció en el mercat. Amb un pressupost de 95.500 milions d’euros, dels quals 5.400 milions procedeixen de l’instrument Next Generation EU, el programa serveix de complement al finançament nacional i regional en I+I.

El programa actual es recolza en tres pilars: el de ciència excel·lent; el de desafiaments mundials i competitivitat industrial europea, que engloba les temàtiques anteriorment pertanyents als pilars 2020 de Reptes Socials i Lideratge industrial, amb una nova estructura en clústers dissenyada per a facilitar un enfocament multidisciplinari dirigit a maximitzar sinergies; i en el nou pilar Europa Innovadora. Aquest últim pilar, encapçalat pel Consell Europeu d’Innovació (EIC), centralitzarà les convocatòries de temàtica oberta i estarà enfocat a construir un entorn europeu de la innovació.

Ens les novetats d’Horitzó Europa també destaca la nova aproximació a les Associacions Europees, partenariats entre països que protagonitzaran especialment el pilar 2, de desafiaments mundials i competitivitat industrial europea. S’estima que el 50% d’aquest pilar es materialitze a través d’aquestes associacions.

Així mateix, Horitzó Europa inclou com a novetat les Missions d’Investigació, que estaran enfocades a respondre als desafiaments plantejats per la ciutadania, mitjançant aquest nou model per a materialitzar la I+D+I amb un impacte social i econòmic en àrees d’interés per a la UE i per als seus ciutadans.

Resultats del programa H2020

En la conferència també es va fer balanç de l’anterior Programa Marc, H2020, en el qual les entitats espanyoles van coordinar el 17% dels projectes de col·laboració d’I+D+I finançats.

Espanya és el quart país que més fons va obtindre d’H2020, només per darrere d’Alemanya, el Regne Unit i França. En concret, la subvenció total aconseguida per les entitats espanyoles per a desenvolupar activitats d’investigació i innovació va ser de 6.114 milions d’euros. Morant va assenyalar que aquestes xifres confirmen que el nostre país és capaç de competir en el primer nivell europeu, tant des del sector públic com des del privat.

Trobades bilaterals en el marc de la Conferència

El Ministeri de Ciència i Innovació gestiona la participació espanyola en el Programa Marc de la UE, a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) per a les verticals de Tecnologia i Innovació (desafiaments i competitivitat) i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) per a les verticals de Ciència i Investigació bàsica (ciència excel·lent), aportant informació, assessorament, formació, acompanyament i suport a través d’equips tècnics experts i altres serveis com l’Oficina Espanyola de Ciència i Tecnologia (SOST) a Brussel·les, amb l’objectiu de maximitzar la participació espanyola en els programes europeus i la taxa d’èxit en les seues convocatòries competitives.

La FECYT fa costat al Ministeri de Ciència i Innovació en l’àmbit de les Missions Europees, participant en la coordinació i el desenvolupament de les reunions de treball que els diferents Grups Espill Nacionals de les cinc missions han mantingut en paral·lel a la conferència. La finalitat d’aquestes reunions ha sigut identificar les fortaleses i capacitats de sistema espanyol d’I+D+I i compartir amb la Comissió Europea les bones pràctiques i l’estat d’adequació d’aquests nous instruments a nivell nacional, suggerint mecanismes i accions que faciliten una adequada implementació de mesures reeixides al nostre país.

Lliurament dels premis de la primera edició dels Reptes Finnova-Technovation

En el marc d’aquesta jornada, la ministra de Ciència i Innovació va entregar els premis de la primera edició dels Reptes Finnova-Technovation, un concurs d’emprenedoria tecnològica per a xiquetes organitzat per l’associació sense ànim de lucre Technovation.

L’equip Sènior de Technovation Girls Comunitat Valenciana del col·legi ABECÉ de Gandia va rebre aquest reconeixement pel desenvolupament de l’app COMEN 2.0, un programa digital que fomenta el reaprofitament dels residus orgànics i la reducció de l’impacte mediambiental.

Morant va destacar la capacitat, l’esforç i la vocació científica i innovadora de les premiades i va subratllar la importància del premi per a visibilitzar el talent i el lideratge científic i emprenedor de les dones, que és essencial per a construir un futur més verd, pròsper, equitatiu i just.

Visita a l’empresa S2 Grup

En aquesta visita a València, Morant va conéixer de primera mà les instal·lacions de l’empresa de ciberseguretat S2 Grup. En concret, va recórrer el Centre d’Operacions de Seguretat i el Laboratori de Ciberseguretat Industrial d’aquesta companyia. Aquest laboratori compta amb equips que operen en diferents sectors en els quals són especialistes com el del transport amb una estació de càrrega real, una UCI per a la defensa i protecció d’instal·lacions sanitàries i pacients, així com bessons digitals de sistemes industrials de tota mena.

Finalment, va visitar el CSIRT- CV, centre de respostes davant incidents de la Comunitat Valenciana, que s’ha convertit en un model d’èxit que es pretén implantar en altres comunitats autònomes.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Foto de grup durant la celebració, ahir dimecres, de la 11a Conferència Espanyola del Programa Marc d’Investigació i Innovació de la Unió Europea al Palau de Congressos de València. Al centre de la foto, la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, i l’alcalde de València, Joan Ribó. Crèdit: Ministeri de Ciència i Innovació.

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea