L’IBV-CSIC col·lidera el primer estudi de seqüenciació genòmica amb base poblacional per caracteritzar el perfil de resistència a fàrmacs anti-tuberculosi i identificar mutacions que escapen a les proves habituals de diagnòstic.

Un percentatge de pacients amb tuberculosi resistent als fàrmacs rep un tractament ineficaç per una fallada en el diagnòstic molecular ràpid, segons una anàlisi genòmica realitzada al sud de Moçambic i coliderada per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, il’Institut de Biomedicina de València (IBV), que pertany al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Els científics pertanyen a les xarxes de recerca CIBER de l’Institut de Salut Carles III. Els resultats indiquen que cal desenvolupar noves proves moleculars per detectar un major nombre de mutacions que confereixen resistències als fàrmacs de primera línia.

Moçambic és un dels països amb més nombre de casos de tuberculosi resistent a fàrmacs. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer servir la prova molecular Xpert Ultra per identificar mutacions que confereixen resistència a la rifampicina, un dels fàrmacs de primera línia. Tot i això, aquesta prova no aconsegueix detectar una altra mutació que també confereix resistència al fàrmac i que es va identificar recentment a Eswatini ia l’Àfrica del Sud, dues nacions que comparteixen frontera amb el sud de Moçambic. A més, la prova no detecta les resistències a la isonoazida.

En aquest estudi, els equips d’Alberto García-Basteiro, investigador d’ISGlobal i CISM, i d’Iñaki Comas, de l’IBV CSIC, van col·laborar per avaluar la presència d’aquesta i altres mutacions que confereixen resistència als fàrmacs contra la tuberculosi a la regió. Per això, van seqüenciar el genoma sencer del bacteri (M. tuberculosis) a partir de més de 600 mostres de pacients recollides al llarg de dos estudis (un el 2018 i un altre el 2014) al sud de Moçambic.

Resistències a fàrmacs antituberculosos de primera línia, però no als més recents

El 12,7% de les mostres (78 de 612) tenia una o més mutacions que confereixen resistència als fàrmacs de primera línia (rifampicina i isoniazida) i/o de segona línia. El 10% dels ceps era resistent a la isoniazida i el 4% era resistent a la rifampicina, els principals fàrmacs de primera línia. La mutació detectada a Eswatini i Sud-àfrica es va trobar en un cep, però és probable que sorgís localment. L’anàlisi va trobar dues mutacions addicionals que confereixen resistència a la rifampicina i que també escapen al test Xpert/Ultra. A més, es va detectar un elevat nombre de casos resistents a isoniazida, que el test tampoc no aconsegueix detectar.

La bona notícia és que no es van trobar mutacions associades a la resistència a dos nous fàrmacs per tractar les tuberculosis multiresistents a la regió, tot i que un estudi publicat recentment per un altre grup sí que va trobar un augment de resistència a la bedaquilina.

Cal augmentar la vigilància

“El cep que ha estat circulant a Eswatini i Sud-àfrica no sembla haver-se propagat de manera substancial a la regió de Manhiça, però sí que trobem evidència que hi ha ceps amb altres mutacions que s’estan transmetent entre Moçambic i altres països de la regió”, diu Iñaki Comas. “Constatem la circulació de ceps resistents a isoniazida, però no a rifampicina, i que Xpert/Ultra no detecta”, afegeix. Per això, subratllen que cal augmentar la vigilància i ampliar la diana de mutacions més enllà de les que detecta la prova Xpert/Ultra.

“Els nostres resultats ofereixen les xifres més recents de prevalença de resistència antimicrobiana de Mycobacterium tuberculosi en aquesta regió”, assenyala García-Basteiro.

La tuberculosi és la malaltia infecciosa que més morts causa al món. El 2022, va ser responsable d’uns 10 milions de casos i 1,3 milions de morts, i al voltant de 400.000 persones van desenvolupar una tuberculosi resistent a un o tots dos fàrmacs de primera línia.

 

Referència:
Mariner-Llicer C, Saavedra B, Mambuque E, et al. Monitoring of first-line drug resistance mutations outside the scope of Xpert MTB/RIF Ultra is needed for successful control of DR-TB in Southern Mozambique. Clinical Infectious Diseases, 2023. DOI: 10.1093/cid/ciad684.

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea